אל על עברה לרווח ברבעון השני של 2013

הרווח של חברת התעופה עמד על 3.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 6.1 מיליון דולר ב-2012. הכנסות החברה ברבעון עמדו על 529 מיליון דולר. ההפסד הנקי של החברה בחציון עומד על 3.7 מיליון דולר


00:00 ,15.08.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

הרווח של אל על ברבעון השני של 2013 עמד על 3.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 6.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2012.

כך עולה מהדוחות הכספיים לרבעון שהציג הבוקר (ה') מנכ"ל אל על אליער שקדי.

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-529.7 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 516.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב-82 מיליון דולר (שיעור של כ-15.5% מהמחזור), לעומת 78.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ-15.1% מהמחזור)

שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים הסתכם ב-82.4%, בדומה לשיעור התפוסה ברבעון השני של שנת 2012.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הנוכחי עלה לכ-47.8 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים בסך 14.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לחברה יש יתרות מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך של כ-121.9 מיליון דולר.

ה-EBITDA ברבעון השני של 2013 הסתכם בכ-31.9 מיליון דולר, לעומת כ-29.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

אל על שמרה על כוחה בקרב חברות התעופה בנתב"ג, עם עלייה מתונה, של 7% בהיצע המושבים. נתח השוק של אל על עלה מעט, מ- 33.7% ל- 33.8% ברבעון השני של 2013.

הוצאות ההפעלה ברבעון הסתכמו ב-447.8 מיליון דולר, לעומת 438.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בעיקר כתוצאה מגידול בנפח הפעילות, כשהחברה הגדילה את שעות הטיסה בכ-4%, תוך כדי צמצום מצבת העובדים.

החברה המשיכה להתפתח במנועי הצמיחה שלה ורשמה גידול של 23% במכירות באינטרנט.

שקדי: "החברה עוסקת ברציפות בהתאמת הפעילות לסביבה העסקית והמשיכה בצעדי ההתייעלות. ברבעון השני של שנת 2013 הגדילה החברה את היצע המושבים ב- 7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, תוך שמירה על רמת הוצאות דומה ומצבת כוח אדם קטנה יותר. ייעול התפעול של מטוסי החברה הביא לשיעור תפוסה של כ- 82.4%.

"החברה מציגה רווח ותזרים חיובי, תוך המשך ביצוע של תכנית ההשקעות, לרבות תשלומים על קניית מטוסים חדשים מדגם 737-900 כחלק מעסקה לרכישת שישה מטוסים, הכוללת גם אופציה לשני מטוסים נוספים. מטוס ה- 737-900 הראשון מעסקה זו ייכנס לשירות באוקטובר 2013. החברה הגיעה להסכמי מימון בתנאים אטרקטיביים בסך של כ- 190 מיליון דולר לרכישת מטוס 737-900

"החברה, כתפיסת עולם עסקית ותפעולית, ממשיכה לפעול לצמצום צי המטוסים ופועלת להוציא משירות בחודשים הקרובים את צי מטוסי ה- 767-200, כך שמספר הציים בחברת אל על יעמוד על ארבעה ציים בלבד (ירידה משבעה ציים, שכללה סגירה של צי 747-200, 757 ו-767-200)".

סמנכ"ל הכספים של אל על ניסים מלכי: "במהלך הרבעון השני השקענו סכום של כ-30 מיליון דולר ברכישת מטוסים וציוד, ובמקביל פרענו התחייבויות פיננסיות בהיקף של כ-21 מיליון דולר. תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת עלה לרמה של כ-48 מיליון דולר ברבעון, נתון שהינו הגבוה ביותר מזה שלוש שנים, והמייצג בחלקו את ההכנסות מראש מהם נהנתה החברה לקראת עונת הקיץ. תוצאות הרבעון משקפות את יישום ההסכם שנחתם עם ממשלת ישראל בדבר הגדלת שיעור ההשתתפות של המדינה בהוצאות הביטחון של החברה בשלב זה לרמה של 85%, וזאת החל מיום 1 במאי. עם היישום של מדיניות השמיים הפתוחים, יעלה שיעור השתתפות המדינה בהוצאות הביטחון של החברה לרמה של כ- 97.5% מסך ההוצאות".

בששת החודשים הראשונים של השנה עמדו הכנסות אל על על 960.7 מיליון דולר, לעומת 945.9 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ- 1.6%. הוצאות ההפעלה בחציון הראשון הסתכמו בכ-840.9 מיליון דולר, לעומת 827.3 מיליון דולר ב-2012, גידול של כ- 1.6%.

הרווח הגולמי בחציון הסתכם בכ-12.5%, לכדי 119.8 מיליון דולר, לעומת 118.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד מהפעלה בחציון הראשון של 2013 הסתכם בכ- 29.3 מיליון דולר, לעומת הפסד מהפעלה בסך של כ-21.4 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2012.

ההפסד הנקי בחציון של שנת 2013 הסתכם בכ-3.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 29.4 מיליון דולר באותה התקופה בשנת 2012.

ה-EBITDA של אל על במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-20.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA בסך של כ-33.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.