אל על תמכור ותחכור מחדש 3 מטוסי בואינג

על פי העסקה, המטוסים יימכרו לחברה הזרה במחיר כולל של כ-76 מיליון דולר וייחכרו חזרה ממנה על ידי החברה לתקופה של 8 שנים ובסוף התקופה יוחזרו לחברה הזרה


12:02 ,26.04.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על הודיעה ביום חמישי האחרון כי במסגרת הפעולות שהיא מבצעת על מנת להתמודד עם ההשלכות המהותיות של משבר הקורונה, החברה חתמה על מזכר הבנות עם חברה זרה למכירה וחכירה מחדש (Sale & Lease Back) של שלושה מטוסים מדגם בואינג 737-800 משנת יצור 2009 על ששת מנועיהם.

 

על פי העסקה, המטוסים יימכרו לחברה הזרה במחיר כולל של כ-76 מיליון דולר וייחכרו חזרה ממנה על ידי החברה לתקופה של 8 שנים ובסוף התקופה יוחזרו לחברה הזרה, כאשר עליהם לעמוד בתנאי החזרה שייקבעו בהסכם שייחתם בין הצדדים.

 

מתוך סכום המכירה יופקד בידי הרוכשת סכום של כ-21 מיליון דולר אשר צפויים לכסות את השיפוצים שעתידים להתבצע במטוסים בתקופת ההסכם. סכומים השווים לכ-75% מסך הפיקדון הנזכר לעיל צפויים לחזור לחברה בהדרגה בהמשך 2020 ועד סוף שנת 2021, בכפוף לשיפוצי המנועים בפועל, והיתרה תוחזר לחברה בהדרגה עד לשנת 2026, בהתאם לשיפוצים כפי שיהיו בשנים הללו. הכספים שיוחזרו לחברה כאמור ישמשו לתחזוקת המטוסים והמנועים. 

ככל שהעסקה תושלם במתכונת ובתמורה הקבועות במזכר ההבנות, צפויה החברה להכיר במועד המכירה והעברת הבעלות במטוסים בהפסד הון המוערך בסך של כ-3.7 מיליון דולר (לפני מס), זאת על פי כללי החשבונאות.

 

השלמת העסקה וקבלת התמורה כפופות לתנאים שנקבעו במזכר ההבנות, ובין היתר: קבלת תמיכה כספית או תמיכה אחרת ממדינת ישראל אשר יבטיחו את יכולת הקיום המתמשכת של החברה לשביעות רצונה של החברה הזרה, שחרור המטוסים משעבודים קיימים, קבלת אישורים פנימיים של החברה הזרה, בדיקה פיזית של המטוסים והניירת הרלוונטית על ידי החברה הזרה, מסירת מידע פיננסי ואופרטיבי על החברה בהתאם לדרישות החברה הזרה וכן חתימה על מסמכי העסקה.

 

יצוין כי השלמת העסקה בתנאים האמורים לעיל או אחרים אינה ודאית בשלב זה.