נגיף הקורונה: קשרי תעופה בוחנת השלכות על פעילותה

מהקבוצה נמסר כי רשמו ביטולי נסיעות בתחום השייט, בתחום הטיולים המאורגנים בעיקר לאזור המזרח הרחוק וכן קיטון בהזמנות עתידיות וביטולים גם ליעדים שאינם המזרח הרחוק. חברת איסתא מעריכה פגיעה של 6 מיליון שקל בפעילות


12:07 ,24.02.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת קשרי תעופה מדווחת בעדכון לבורסה כי היא עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם בקשר עם נגיף הקורונה ובוחנת את ההשלכות על פעילותה.

 

בקבוצה נרשמו ביטולי נסיעות בתחום השייט, בתחום הטיולים המאורגנים בעיקר לאזור המזרח הרחוק וכן קיטון בהזמנות עתידיות וביטולים גם ליעדים שאינם המזרח הרחוק. אתמול (23 בפברואר) נודע שהנגיף התפשט גם לאיטליה. ככל שהמגיפה תמשיך להתפשט היא עלולה לפגוע בביקושים למוצרי תיירות בכלל. הדבר עלול לפגוע בצורה מהותית במכירות וברווחיות הקבוצה.

 

נכון למועד זה, הקבוצה אינה יכולה להעריך את הנזק שנגרם לה ו/או עלול להיגרם לה באם הנגיף ימשיך להתפשט ו/או התפשטותו לא תדעך.

 

מהחברה נמסר כי ״מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלוונטיות בארץ ובעולם על היערכותן  לנושא ושינויים בביקושים כתוצאה מכך, עשויים להשפיע על הקבוצה בהתאם״.

 

איסתא: ירידה בהיקפי הפעילות של מגזר התיירות

 

גם חברת איסתא הודיעה הבוקר לבורסה כי היא עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם בקשר עם נגיף הקורונה ובוחנת את ההשלכות על פעילותה ותוצאותיה העסקיות.

 

החברה עדכנה כי היא מזהה ירידה בהיקפי הפעילות של מגזרי תיירות הפנאי והתיירות העסקית שלהערכתה נכון לייחסה להתפשטות הנגיף. נכון למועד זה, בהתאם להערכתה הראשונית של החברה, הירידה הנ״ל צפויה לגרום לפגיעה ברווח במגזרי התיירות ברבעון הראשון לשנת 2020 בטווח של בין 4 ל-6 מיליון שקל (לאחר מס) שרובה צפוי להשפיע על מגזר תיירות הפנאי, וזאת ככל שהירידה תמשיך גם במהלך החודש הבא.