פורסמה טיוטת פטור מקוד שרינג בין חברות תעופה ישראליות לחברות האיחוד האירופאי

הטיוטה שפרסם הממונה על ההגבלים העסקיים בהתאם לחתימה על הסכם שמיים פתוחים, שיובא, לאחר קבלת הערות מהציבור, לאישור הממשלה


00:00 ,20.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

הרשות להגבלים עסקיים פרסמנה לעיון ולהערות הציבור טיוטת פטור מהסדרי שיווק קיבולת טיסה (קוד שרינג) בין חברות תעופה ישראליות לבין חברות תעופה ממדינות האיחוד האירופאי. ההסדר במסגרת הסכם שמיים פתוחים, עליו חתמה לאחרונה רשות התעופה האזרחית.

בהתאם לטיוטה, לא יצטרכו חברות תעופה ישראליות לקבל אישור מראש מהרשות להגבלים עסקיים עבור הסכמי קוד שרינג חברות תעופה ממדינות האיחוד האירופאי.

מההסדר שפרסם הממונה על הרשות להגבלים עסקיים דויד גילה עולה, שחברות התעופה יצטרכו לבצע בעצמן בדיקה טרם החתימה על קוד שרינג, בכדי שלא לעורר פגיעה בתחרות עסקית. במידה של חשש לפגיעה, תהיה בידי הרשות להגבלים עסקיים בזכות לבחון את ההסכמים בדיעבד ולפעול למניעת פגיעה.

לאחר שההסכם החדש יאושר וייכנס לתוקף, יוסרו המגבלות הרגולטוריות על התחרות שבין חברות התעופה, לרבות הגבלות הקיימות כיום ביחס לתדירויות טיסה ולמספר טיסות בין ישראל לבין מדינות האיחוד האירופאי.

יצוין כי הסכם השמיים הפתוחים עם האיחוד האירופי אמור להגיע בקרוב לאישור הממשלה ובמקביל לאישור הפרלמנט האירופי.