פימי מעריכה שקיים סיכוי קלוש לבצע את עסקת אל על

קרן ההשקעות האריכה את התקופה להשלמת עסקת רכישת השליטה בחברת התעופה בשל ההתקדמות האיטית של המשא ומתן בין אל על לבין העובדים; אישרה לחברה לנהל משא ומתן עם משקיע אחר


00:00 ,14.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

קרן פימי מסרה לחברת התעופה אל על על הארכת התקופה ב-45 ימים להשלמת העסקה, במסגרתה תרכוש פימי מניות שליטה באל על.

תאריך היעד החדש לרכישת מניות אל על הוזז מעתה ל-29 באוגוסט.

על כל הודיעה אל על לבורסה ולרשות לניירות ערך.

במסגרת ההסכמות, אמורה פימי להשקיע 35 מיליון דולר בחברת התעופה, כשהיא רשאית להגדיל את סכום ההשקעה עד ל-45 מיליון דולר.

מחויבותה של פימילבצע את העסקה הותנתה במספר תנאים, ביניהם אישור האסיפה הכללית של אל על, קבלת אישורים רגולטורים וחתימה של אל על עם עובדיה על הסכם קיבוצי חדש, בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי.

בהודעה נמסר שלאור ההתקדמות האיטית במשא ומתן להסכם קיבוצי חדש בין אל על לבין עובדיה, ומכיוון שחתימה על הסכם קיבוצי לשביעות רצונה של פימי מהווה תנאי מתנאי סגירת עסקת ההשקעה, מעריכה פימי כי קלושים הסיכויים שעסקת ההשקעה תוכל להתבצע במועד הקבוע בהסכם ההשקעה. על מנת לתת סיכוי לאפשרות סגירת העסקה, מאריכה פימי את ההסכם.

עוד נמסר על ידי פימי, כי על אף הארכה, ומפאת החשיבות שמייחסת פימי לחברת אל על, שהינה מהחברות החשובות למשק הישראלי, ולאור הערכתה בדבר הסיכוי הנמוך להתממשות העסקה על פי הסכם ההשקעה, מאפשרת פימי לחברה, למרות האמור בהסכם ההשקעה, לפנות, לנהל משא ומתן ואף לסגור עם כל משקיע אחר, שיהיה מוכן להשקיע בחברה (במקביל לפימי, או אף במקומה).