TNT Airways עובר לטאבלטים

חברת התעופה של TNT אקספרס תייתר בעקבות המעבר את השימוש בכ-50 ק"ג נייר לטיסה בכל 50 מטוסיה


10:46 ,04.12.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

TNT Airways, חברת התעופה של TNT אקספרס, עוברת להליכי עבודה ללא נייר בתאי הטייס של הצי העולמי שלה, הכולל 50 מטוסים.

 

המעבר לאחר קבלת אישור מרשות התעופה האזרחית בבלגיה להשתמש בטאבלטי iPad מיוחדים עבור 74 טייסי החברה, כרשמי טיסה אלקטרוניים, שישמשו למטרות גישה למידע, כגון מדריכי הפעלה, מפות ותרשימי ניווט.

 

האישור ניתן לאחר תקופה של שישה חודשי ניסוי ואימות שעבר בהצלחה. רשות התעופה האזרחית הבלגית בדקה ווידאה כי כל דרישות הבטיחות והתנאים המיוחדים מולאו. תוכנה מיוחדת מסוג נמ"ן (ניהול מערכת ממוחשבת ניידת) מספקת שליטה, ניהול ובקרה מרחוק של הטאבלטים, על מנת להבטיח כי תישמר ההקפדה של מדיניות החברה בנושא הביטחון, התוכן והנתונים.

 

כל טאבלט יחליף כ-50 ק"ג של ספרי טיסה ומדריכים הנישאים על-ידי הצוות בכל טיסה. המעבר להליכי עבודה נטולי נייר יפשט את העדכון של מסמכי הטיסה, שינוהלו מעתה באופן מרכזי ואלקטרוני, ללא קשר למיקומם של הצוותים.

 

בעקבות המעבר עוצבו תאי הטייס מחדש, עם התקנים מיוחדים לטאבלטים.

 

"Airways TNT הינה אחת מחברות התעופה המסחריות הראשונות באירופה לקבל אישור לפריסת תאי טייס ללא נייר. עובדה זו מעידה יותר מכל על מחויבותה של TNT לחדשנות ובטיחות", אמר מרטין סודרגארד, המנהל הכללי לתפעול רשת ההפצה ב-TNT.