חברת "ממן" סיימה את שנת 2002 עם ירידה של 20.4% ברווח הנקי אשר הסתכם בכ- 25.4 מיליון שקל

חברת ממן – מסופי מטען וניטול, מפעילת מסוף המטענים בנתב"ג סיימה את שנת 2002 עם ירידה של 20.4% ברווח הנקי, אשר הסתכם בכ – 25.4 מיליון שקל לעומת כ - 31.9 מיליון שקל בסיכום שנת 2001


00:00 ,27.02.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
למערכת העתון "שי ספנות ותעופה" נמסר כי חברת ממן – מסופי מטען וניטול, מפעילת מסוף המטענים בנתב"ג סיימה את שנת 2002 עם ירידה של 20.4% ברווח הנקי, אשר הסתכם בכ – 25.4 מיליון שקל לעומת כ - 31.9 מיליון שקל בסיכום שנת 2001.

הכנסות ממן במהלך שנת 2002 הסתכמו בכ – 326 מיליון שקלים לעומת כ – 354 מיליון שקלים בשנת 2001. קיטון של 8%. הקיטון בהכנסות נובע בעיקרו מהפחתת תעריפי החברה בשיעור ממוצע של 7.8% ומירידה בהכנסות חברת הבת "לוגיסטיקר" וכן, בשל המשך המיתון במשק והתגברות התחרות בתחומי פעילותה של "לוגיסטיקר".

בסעיף ההוצאות, רשמה ממן קיטון בשיעור של 6% לעומת השנה המקבילה אשתקד. הקיטון בהוצאות נובע בעיקרו מיישום תוכנית שיפור תהליכים תפעוליים במסוף המטענים, אשר הגבירו את כושר הייצור והביאו לייעול וחסכון בעלויות.

עוד מדווחת ממן על גידול של 1.1% בהיקף תנועת מטעני היצוא והיבוא. היקף תנועת המטענים בממן בשנת 2002 הסתכמה בכ – 245 אלף טון, לעומת 242 אלף טון בשנת 2001. בתנועת מטעני היבוא חל קיטון של 4.3% לעומת שנת 2001 ובתחום מטעני היצוא חל גידול של 8.4% לעומת שנת 2001.

אלי דלאל, מנכ"ל ממן, מציין כי המיתון בפעילות המשק והירידה בהיקף הסחר הבינלאומי של ישראל, בצירוף הפחתת התעריפים, נתנו אותתם בתוצאות הכספיות של ממן לסיכום 2002. אך הודות לנקיטת צעדי התייעלות צומצמה הירידה ברווחיות. דלאל מוסיף, כי במסגרת השיפור והייעול בשירותי החברה שוקדת ממן על הקמת מערכת איחסון אוטומטית במסוף המטענים בנתב"ג בשקעה כספית של כ – 21 מיליון שקלים. המערכת צפויה להיכנס לפעילות לקראת הרבעון האחרון של שנת 2003.