יאט"א: עדכון מגבלת האחריות באמנת מונטריאול

במסגרת בדיקה שערך ארגון התעופה האזרחי הבינלאומי הוחלט על עדכון בשיעור של 13.1%. יניב סורני: האמנה תביא לאחידות המתבקשת בין דיני התובלה באוויר בישראל לאלה המקובלים בעולם


00:00 ,28.10.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

במסגרת בדיקה שערך ארגון התעופה האזרחי הבינלאומי הוחלט על עדכון בשיעור של 13.1%. יניב סורני: האמנה תביא לאחידות המתבקשת בין דיני התובלה באוויר בישראל לאלה המקובלים בעולם
 
לאחרונה התקבלה הודעה מארגון יאט"א בדבר שינוי מגבלות האחריות לפי אמנת מונטריאול בהובלה אווירית משנת 1999 בשיעור של כ-13.1%. על פי הודעת יאט"א העדכון ייכנס לתוקף ב-30 בדצמבר 2009.
 
במסגרת בדיקה שערך ארגון התעופה האזרחי הבינלאומי ICAO (International Civil Aviation Organisation) הוחלט לעדכן את מגבלות האחריות של המוביל האווירי כפי שנקבעו באמנת מונטריאול, כדלקמן:
 
נזק, חוסר או איחור של מטען- 19 SDR לק"ג במקום 17 SDR לק"ג.
נזק, חוסר או איחור של כבודה- 1,131 SDR לנוסע במקום 1,000 SDR.
נזק עקב איחור לנוסע - 4,694 SDR לנוסע במקום 4,150 SDR.
פגיעה או מוות של נוסע- 113,000 SDR לנוסע במקום 100,000 SDR.
 
אמנת מונטריאול כוללת סעיף שמאפשר לארגון התעופה האזרחי הבינלאומי לעדכן את מגבלות האחריות הקבועות בה. מגבלות האחריות הקבועות באמנת וורשה על תיקוניה השונים אינן משתנות.
 
עו"ד רועי גלעד מסר כי בסיכומו של דבר, מקום בו תחול אמנת מונטריאול מגבלת האחריות של מוביל אווירי לנזק למטען תגדל לשיעור של 19 SDR לק"ג לעומת 17 SDR לק"ג.
 
נציין כי בתאריך 12 לאוקטובר 2009 התפרסמה ברשומות הצעת חוק התובלה האווירית (תיקון מספר 2), התש"ע-2009, המבקשת לאמץ לדין הישראלי את אמנת מונטריאול. אשר אושרה בקריאה ראשונה וכבר ב-4 לנובמבר 2009 תועלה ההצעה בוועדת כלכלה לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
 
יניב סורני, מנהל קרגו ביאט"א ישראל, מציין כי אמנת מונטריאול מהווה נדבך חשוב בהתפתחות ועדכון דיני התובלה הבינלאומית בדרך האוויר, ובסופו של דבר תביא לאחידות המתבקשת בין דיני התובלה בדרך האוויר בישראל לאלה המקובלים ברחבי העולם.
 
סורני מציין כי בנוסף למחויבויות של המובילים האוויריים, האמנה מסדירה את השימוש במסמכים אלקטרוניים ומכך תנאי מקדמי ליישום פרויקט ה- e-freightבכל מדינה, הנו הצטרפות ואשרור מקומי של אמנת מונטריאול אשר מכוח הוראותיה מובילים אוויריים יכולים להפיק ולהשתמש בשטר מטען אלקטרוני עם מדינות אשר אשררו את אמנת מונטריאול.