ממן מגיבה לטענות חברות ההובלה: עיתוי התלונות אינו מקרי

חברת ממן דוחה את רוב טענות חברות ההובלה וטוענת כי חברות ההובלה עצמן דורשות יחס מועדף. טוענת כי רש"ת אחראית למצוקת החנייה ורמפות השחרורים


00:00 ,31.05.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת ממן דוחה את רוב טענות חברות ההובלה וטוענת כי חברות ההובלה עצמן דורשות יחס מועדף. טוענת כי רש"ת אחראית למצוקת החנייה ורמפות השחרורים
 
חברת ממן דחתה את טענותיהן של חברות ההובלה נגדה, כפי שפורסמו אתמול ב- port2port, והשיבה במכתב משלה הממוען אף הוא למבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, שר התמ"ת ושר התחבורה, בין היתר.
 
ממן טוענת במכתבה, החתום על ידי המנכ"ל אלי דלאל, כי חברות ההובלה "מצויות בתקופה האחרונה בתחרות עזה בינן לבין עצמן", וכי "מחירי הדלק המאמירים מחד, והירידה בתעריפי ההובלה, מאידך, הוסיפו לקשיי חברות ההובלה". החרפת התחרות בין חברות ההובלה גורמת, לדברי ממן, לדרוש מממן להפלות אותן לטובה על פני מובילים אחרים, וכלשון המכתב: "המלינות דורשות מממן כי תופלינה לטובה על פני מובילים אחרים". 
 
ממן טוענת כי חברות אלו דורשות ממנה תנאים מועדפים, כגון להשתמש ב"רמפות השחרורים" של ממן כמחסן לשם מיון ואגירת טובין, להתיר למשאיות שלהן לחנות מול רמפות שחרורים לפרק זמן בלתי מוגבל ולהזרים אליהן טובין – כל זאת על חשבון מובילים אחרים הממתינים לתורם.  
 
חברות אלה, טוענת ממן, שוכרות מחברת ממן משרדים בשטחה ומבקשות ליצור לעצמן יתרון יחסי על פני מתחרותיהן, ולהנציח את מעמדן. לשם כך, טוענת ממן, הן " לא בוחלות בהעלאת טענות שווא כנגד ממן".
 
לגוף הטענות שהועלו במכתב חברות ההובלה, ממן טוענת כי הן בלתי מבוססות, חסרות שחר, חסרות תום לב ומטעות והיא דוחה אותם על הסף.
 
ממן כותבת במכתבה כי היא "שירתה ומשרתת את כל חברות ההובלה, כמו גם את כל יתר לקוחותיה ובאי מסוף המטענים שבניהולה, באופן נאות והולם, על פי אמות המידה המחמירות ביותר הקיימות בתחום, ולשביעות רצון הכל". ממן מוסיפה כי עובדת היותה מונופול מוכרז בתחום מסופי המטען אין ולא היתה לה השפעה על רמת השירות הניתן במסוף ממן.
 
ממן מוסיפה כי "בר דעת לא יסבור כי דווקא עתה, ערב פתיחת התחרות בתחום, ופתיחתו הצפויה של מסוף מטענים נוסף עוד בשנת 2007, תמצא ממן לנכון להרע את רמת השירות ו'להבריח' את לקוחותיה".
 
עם זאת, חברת ממן מסכימה עם תלונותיהן של חברות ההובלה בכל הקשור למצוקת מקומות החנייה ולשטחן המצומצם של רפמות השחרורים אך מפנה את האחריות לרשות שדות התעופה. ממן כותבת כי היא "התריעה בפני הרשות, זה מכבר, על המצב הבעייתי בנושא זה אך פניותיה לא נענו".
 
ממן מוסיפה ומציינת במכתבה כי היא הגישה לרש"ת כבר ב-2002 בקשה לאשר הגדלת שטח רמפות השחרורים אך בקשה זו טרם אושרה.
 
ממן מוסיפה וכותבת במכתבה כי היא סבורה ש"עיתוי תלונות המלינות, כמו גם תוכנן המגמתי, במסגרתו נוטלת חברת אגרקסקו חלק מהותי, אינו מקרי". ממן ממשיכה ומספרת כי "בין מסוף המטענים החקלאי שבנתב"ג שבניהול אשדוד בונדד לבין חברת אגרקסקו נתגלעו מחלוקות רבות המתבררות בערכאות. בעקבות המחלוקות, הפסיקה חברת אגרקסקו לקבל שירותים ממסוף אשדוד בונדד, ועברה למסוף ממן. מעבר זה הינו לצנינים בעיני אשדוד בונדד, והיא עושה כל אשר לאל ידה על מנת לגרום לאגרקסקו 'לחזור' למסוף החקלאי שבניהולה".
 
בעקבות זאת, ממשיכה לכתוב ממן "בלבה של ממן מתגנב אפוא החשש כי גורמים שונים להם מניעים זרים, בחשו ב'קדירת' חברות ההובלה, והניעו אותן לפנות בתלונות השווא".
 
בסיום מכתבה מבקשת ממן לחזור ולדחות את "טענותיהן הבלתי מבוססות של המלינות" והיא מודיעה כי היא תמשיך לספק שירות איכותי וללא כל אפליה בין לקוחותיה.