ממן: רווח נקי של כ-50 מיליון שקל

החברה מדווחת על עלייה של 29.6% ברווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של השנה הודות להסטת מטענים מהים לאוויר ומגידול בפעילות הלוגיסטית הודות לפתיחת שני מרלו״גים חדשים


12:14 ,23.11.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת ממן רשמה רווח של 49.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לעומת רווח של 14.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של 29.6%. הכנסות החברה בתקופה זו הסתכמו ב-671.4 מיליון שקל לעומת 604.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי הסתכם בכ-98 מיליון שקל והרווח התפעולי הסתכם בכ-90 מיליון שקל.

 

תחת פעילות מסוף המטענים ממן רשמה הכנסה של 128.6 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, זאת לעומת 109.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 17.6%. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-7 מיליון שקל לעומת כ-4.2 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-66%.  

 

ממן מציינת בדוח הכספי שפרסמה כי ברבעון הראשון של השנה עדיין הורגשה ירידה בכמות המטענים האוויריים, בעיקר מטעני היצוא, אך ברבעון השני החלה מגמת עלייה בכמות המטענים המטופלים במסוף ובחודש אוגוסט החלו להיווצר עיכובים במסירת מטענים עקב היעדרות עובדים בשל תחלואה. לאור זאת החברה הגדילה את מצבת כוח האדם, רכשה ציוד תפעולי נוסף, הגדילה את השטחים התפעוליים ולהערכתה חל כעת שיפור ביכולת ההתמודדות של החברה עם עומס המטענים והעיכובים במסירתם. החברה מציינת כי העלייה בנתח השוק נובעת בעיקר מהסטת פעילות תובלה ימית לאווירית כמו גם מחזרתו לפעילות של לקוח עיקרי שפחתה בתקופות המקבילות בעקבות משבר הקורונה.

 

במסגרת השירותים הלוגיסטיים הקבוצה רשמה הכנסות של 455 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, זאת לעומת 394.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 12.7%. הרווח התפעולי בגין השירותים הלוגיסטיים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים בסך של כ-39.5 מיליון שקל לעומת כ-35 מיליון שקל, גידול של 14.1%. החברה ציינה כי הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקף ההכנסות בחברות גלובוס ולוגיסטיקר כתוצאה מפתיחת המרכזים הלוגיסטיים החדשים בחפץ חיים ובבית חלקיה וכן כתוצאה מקליטת לקוחות חדשים וגידול בפעילות מול לקוחות קיימים.