סבסוד הטסת מטענים שנעשו בזמן השביתה בנמלים למאחרים בהגשת הבקשה

בהמשך להסכם שנחתם עם משרד האוצר באוגוסט 2004 בדבר סבסוד הטסת מטענים דחופים שנעשו בזמן השביתה בנמלים, משרד האוצר הסכים לחלק את שארית כספי ההקצבה לסבסוד בין המאחרים בהגשה, אשר עומדים בקריטריונים שונים


00:00 ,21.07.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

בהמשך להסכם שנחתם עם משרד האוצר באוגוסט 2004 בדבר סבסוד הטסת מטענים דחופים שנעשו בזמן השביתה בנמלים, משרד האוצר הסכים לחלק את שארית כספי ההקצבה לסבסוד בין המאחרים בהגשה, אשר עומדים בקריטריונים שונים.
 
עפ"י הקריטריונים, הסבסוד מתייחס להטסות שנעשו בין התאריכים 15.07.2004 ו- 31.08.2004, ובוצעו בשל חוסר אפשרות הובלה של הסחורה דרך הים. העלויות הנכללות בסבסוד הן: הטסה, היטל דלק והיטל ביטחון והסבסוד לא יעלה על 65% מעלויות אלה. כמו כן, עלות ההובלה האווירית הכוללת היא לפחות 1,000$.
 
קריטריון נוסף הוא שההטסות מומנו ע"י החברה. לכן, יש לצרף את המסמכים הבאים כדי להוכיח זאת: שטרי מטען; Purchasing order (מסמכי הזמנת סחורה);חשבוניות עמיל המכס / משלח בינ"ל;חשבוניות ספקים
חוזי אספקה / אישורי אספקה של הקונה (במקרה של יצואן)
 
עוד קריטריון הוא שההטסות נעשו בגלל השביתה בנמלי הים. לצורך כך, משרד האוצר בודק את נתוני היצוא / יבוא האווירי בתקופה המקבילה בשנת 2003 כדי לראות שההטסות חורגות מהרגיל.
 
מהתאחדות התעשיינים, המכרזת את הפעילות בנושא, נמסר כי יצואנים ויבואנים אשר עומדים בקריטריונים מתבקשים להעביר בשני עותקים: תיק על גביו יצוין שם החברה, שם איש הקשר, מס' טלפון, מס' טלפון נייד ומס' פקס. לתוך התיק יש לצרף את המסמכים המראים שההטסות מומנו על ידי החברה.
 
עוד נמסר שבנוסף על מסמכים אלה יש לצרף: טבלה המפרטת את כל ההטסות בתיק ואת עלויותיהן, תצהיר יבואן / יצואן שעליו חתומים מורשי החתימה של החברה ועו"ד המאשר כי הופיעו בפניו, מסמך על זכויות החתימה בחברה, הצהרת רו"ח המאשר כי החברה עומדת בתנאים המפורטים בהסכם משרד האוצר והתאחדות התעשיינים, טופס פרטי חשבון בנק (מצ"ב) בצירוף צילום צ'ק של החברה, אשר יוחתם ע"י רו"ח של החברה או סניף הבנק, אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
 
עוד נמסר כי התצהירים השונים וטופס פרטי חשבון בנק צריכים להיות מקוריים ולא צילום. רק בקשות שיעמדו בתנאים המפורטים יזכו לסיוע.
 
על הבקשות להגיע בדחיפות עד ליום א' ה- 21/08/2005. בקשות שיגיעו באיחור לא יטופלו. את התיקים יש להעביר לאגף סחר חוץ וקשרים בינ"ל בהתאחדות התעשיינים, בית התעשייה – קומה 17, רחוב המרד 29, תל אביב 68125, לידי נילי או ז'אנה.

File 1