עליה בתנועת מטוסים בקווי Asia/Pacific, ב- Beijing ו- Shanghai הגידול הגבוה ביותר

ב-27 ביוני 2002 התפרסם ב- Geneva, Switzerland מחקר המשווה נתונים שנאספו ב-700 שדות תעופה בעולם לגבי תנועת נוסעים ומטענים בחודש מרץ 2002 בהשוואה למרץ 2001.


00:00 ,10.07.2002 מאת: מערכת פורט2פורט
 
ב-27 ביוני 2002 התפרסם ב- Geneva, Switzerland  מחקר המשווה נתונים שנאספו ב-700 שדות תעופה בעולם לגבי תנועת נוסעים ומטענים בחודש מרץ 2002 בהשוואה למרץ 2001.
המחקר מראה על ירידה של 4% בתנועת נוסעים, ירידה של 2% בתנועת מטענים וירידה של 6% בתנועת המטוסים בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. ברבע הראשון של שנת 2002 היתה ירידה של 7% בתנועת הנוסעים, ירידה של 4% בתנועת המטענים ו-ירידה של 6% בתנועת המטוסים.
במרץ 2002, היתה עליה בתנועת הנוסעים רק בקווי Asia/Pacific (4% +). בשאר האזורים בעולם היתה אמנם ירידה אבל בצורה מתונה יותר: ב-Africa וב-Middle East (2% - בכל אזור בנפרד), ב-Europe
 (4% -), Latin America/Caribbean (6% -) ו-North America (8%-). ב-Atlanta, שדה התעופה העמוס ביותר בעולם עם תעבורה של 6.8 מיליון נוסעים עלה ביותר ממיליון נוסעים על מתחריהו ב-Chicago-O’Hare  שעברו בו רק 5.6 מיליון נוסעים. בכל מקרה שדה התעופה , Beijing Capital  הינו שדה התעופה שהיה בו הגידול הגבוה ביותר מקרב שדות תעופה בעולם עם עליה בגידול של 23%.
ערכי שינוע המטענים כפי שעולה מן המחקר מראים כי בקווי  Asia/Pacific היתה עליה (10% +), ב- Middle East (8% +) וב- Africa(5% +), אבל במקומות אחרים היתה ירידה. ב- Europe (5% -), Latin America/Caribbean (7% -) וב- North America (8% -) שדה התעופה ב- Memphis נשאר השדה העמוס ביותר והשני בגידול אחוז המטענים שעברו בשדות התעופה בעולם. הוא שינע כ-290.000 טון ותעבורת המטענים בו עלתה ב-37%. Shanghai Hongqia היה שדה התעופה שבו היה הגידול הגבוה ביותר עם 40% של עליה בתנועת שינוע המטענים.
תנועות מטוסים  התכווצו באופן מתון ב- Asia/Pacific (1% -). ירידה תלולה יותר נרשמה ב-
 Middle East(2% -), ב- Africa(3% -), ב- Europe (5%-), ב- Latin America/Caribbean (7%-) וב- North America (8%-).