ק.א.ל רכשה את קיבולת המטענים של ארקיע

על פי ההסדר, תרכוש ק.א.ל במשך שנתיים את קיבולת המטען שבבטן מטוסי הנוסעים של ארקיע מישראל למספר יעדים באירופה ובמערב אסיה. הממונה על ההגבלים העסקיים אישר את העסקה


00:00 ,22.11.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי ההסדר, תרכוש ק.א.ל במשך שנתיים את קיבולת המטען שבבטן מטוסי הנוסעים של ארקיע מישראל למספר יעדים באירופה ובמערב אסיה. הממונה על ההגבלים העסקיים אישר את העסקה
 
הממונה על ההגבלים העסקיים רונית קן החליטה ביום רביעי שעבר (18 בנובמבר) על מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין ק.א.ל קווי אוויר למטען לארקיע שעניינו רכישת קיבולת מטען בבטן מטוסי הנוסעים של ארקיע.
 
על פי ההסדר, תרכוש ק.א.ל במשך שנתיים את קיבולת המטען שבבטן מטוסי הנוסעים של ארקיע מישראל למספר יעדים באירופה ובמערב אסיה.
 
בדיקת ההסדר על ידי רשות ההגבלים העסקיים העלתה כי הוא אינו מעורר חשש לפגיעה בתחרות מאחר ובתחום הובלת המטענים בישראל פועלים, לצד ק.א.ל וארקיע, מספר מתחרים המובילים מטען ליעדים בעולם הן בטיסות מטען ייעודיות והן בבטן מטוסי הנוסעים שלהם.
 
בחינת סך הקיבולת המועברת לידי ק.א.ל על פי ההסדר מעלה כי מדובר בתוספת קטנה שאין בה כדי להביא לפגיעה של ממש בתחרות בשווקים הרלוונטיים, ועל כן הוחלט על מתן הפטור להסדר.
 
ק.א.ל היא חברת תעופה פרטית בבעלות ניר שיתופי אגודה ארצית שיתופית להתיישבות עובדים עבריים (86.67%) ומועצת המצחים המועצה לייצור צמח (13.32%) העוסקת בהובלת מטען בדרך האוויר.
 
ארקיע היא חברת תעופה פרטית בבעלות האחים נקש המפעילה טיסות סדירות וטיסות שכר להובלת נוסעים ליעדים בישראל ובעולם. בנוסף לפעילותה בתחום הובלת הנוסעים מובילה ארקיע מטענים בבטן מסוטי הנוסעים שהיא מפעילה.