53 מטוסים אזרחיים משרתים את חברות התעופה הישראליות

בשנים האחרונות קלטו המובילים הישראליים 18 מטוסים חדישים. לחברת אל על 34 מטוסים, לארקיע 10 מטוסים ולישראייר 7 מטוסים


00:00 ,16.03.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

בשנים האחרונות קלטו המובילים הישראליים 18 מטוסים חדישים. לחברת אל על 34 מטוסים, לארקיע 10 מטוסים ולישראייר 7 מטוסים
 
משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית פרסמו היום דו"ח על מצב צי המטוסים של המובילים הישראלים בהן חברות אל על, סנדור, ארקיע ישראייר וק.א.ל. על פי הדו"ח, מצבת צי המטוסים של חמשת המובילים הישראלים מנתה בסוף ינואר 53 מטוסים, מהם 46 מטוסי נוסעים, חמישה מטוסי מטען ושני מטוסים יסיבים. הצי כלל 42 מטוסי סילון, שיוצרו ע"י חברת בואינג, ו-11 מטוסי טורבו פרופ (אי.טי.אר ודאש).
 
גידול במספר מטוסי הסילון בצי במהלך השנים האחרונות הוביל לגידול משמעותי בקיבולת המושבים והמטען המצרפיים של המובילים הישראלים. הגידול בקיבולת אפשר למובילים הישראלים להגדיל את חלק השוק המצרפי שלהם עד לכ-51% מסה"כ הנוסעים הבינ"ל בנתב"ג במהלך שנת 2005 (חלק השוק המצרפי של המובילים הישראלים מסה"כ כמות המטען בנתב"ג כ-66%). במספר המטוסים ובקיבולת המושבים המצרפית של מטוסי הטורבוטרופ, המשמשים בעיקר להובלה פנים ארצית, נרשמה ירידה משמעותית בהשוואה למספרם בתחילת העשור.
 
הגיל הממוצע של צי המטוסים הוא כ-15 שנים. המטוסים הוותיקים ביותר בצי הם שבעה מטוסים מדגם בואינג 200-747, שיוצרו בסוף שנות השבעים ובתחילת שנות השמונים. 19 ממטוסי הצי הם מטוסים חדישים שיוצרו לפני פחות מעשר שנים, כאשר המטוסים החדישים ביותר בצי הם ארבעה מטוסים מדגם בואינג 777, שיוצרו בשנים 2001 ו- 2002 ומטוס בואינג 737 חכור, שיוצר בשנת 2003.

צי המטוסים עבר בין 1999 לשנת 2003 תהליך שדרוג משמעותי. במהלך אותה תקופה המובילים הישראלים קלטו 18 מטוסים חדישים, כשמקביל הוצאו משימוש 19 מטוסים בגיל מתקדם. תהליך חידוש צי המטוסים, תרם לצמצום הפגיעה באיכות הסביבה מצד ענף ההובלה האווירית, היות ומטוסי הדור החדש רועשים פחות וחסכוניים יותר בצריכת דלק מאותם מטוסים בגיל מתקדם, שנגרעו מהצי. לחסכון בצריכת הדלק, הנגזר משימוש במטוסים חדישים, יש השלכות משמעותיות על ההוצאות התפעוליות בשנתיים האחרונות, בהן נרשמו עליות חדות במחירי הדלק הסילוני. כמו כן, חידוש צי המטוסים של חברת אל על אפשר לחברה לשמר את כושר התחרות שלה אל מול מתחרותיה.
 
צי המטוסים של חברת אל על מונה 34 מטוסים מתוצרת חברת בואינג- 29 מטוסי נוסעים, שני מטוסים יסיבים ושלושה מטוסי מטען (בקיץ הם משמשים להובלת נוסעים). 27 מטוסים הם בבעלות החברה ושבעה מטוסים חכורים. במהלך השנתיים האחרונות נוספו לצי החברה ארבעה מטוסי נוסעים חכורים ומטוס מטען ובמקביל נגרע מהצי מטוס נוסעים בגיל מתקדם. מטוס חכור נוסף מדגם בואינג 737 עומד להצטרף לצי מטוסי החברה במהלך התקופה הקרובה. ראוי לציין, שבהשוואה לחברות תעופה סדירות עם היקף פעילות דומה, חברת אל על היא בין החברות המעטות המפעילות צי מטוסים של יצרן אחד בלבד. 
 
צי המטוסים של חברת ארקיע מונה עשרה מטוסי נוסעים הנמצאים בבעלותה: שלושה מטוסי בואינג 757 ושבעה מטוסי טורבופרופ (4 מטוסים מדגם אי.טי.אר 72 ו- 3 מטוסים מדגם דאש 7). לא נרשם שינוי במצבת צי המטוסים של החברה במהלך השנים האחרונות.
 
צי המטוסים של חברת ישראייר מונה שבעה מטוסי נוסעים- ארבעה מטוסי טורבו פרופ (מדגם אי.טי.אר 42), שני מטוסים חכורים מדגם בואינג 757 ומטוס חכור מדגם בואינג 767.
 
צי המטוסים של חברת ק.א.ל כולל שני מטוסי מטען מדגם בואינג 200-747 בגיל מתקדם, הנמצאים בבעלותה. מטוס מטען שלישי שהיה חכור נגרע מצי המטוסים של החברה בסוף שנת 2004.

 

 

כמות

31/1/99

כמות

31/1/00

כמות

31/1/01

כמות

31/1/02

כמות

31/1/03

כמות

31/1/04

כמות

31/1/05

כמות

31/1/06

EL AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B747-400

נוסעים

3

4

4

4

4

4

4

5

B747-200

נוסעים

4

3

2

1

1

1

0

0

B747-200

מטען

2

2

2

2

2

2

3

3

B747-200

יסיב

3

3

2

2

2

2

2

2

B767

נוסעים

4

6

6

6

6

6

7

7

B757

נוסעים

8

9

8

6

4

5

6

6

B737-200

נוסעים

2

0

0

0

0

0

0

0

B737-700

נוסעים

0

2

2

2

2

2

2

2

B737-800

נוסעים

0

3

3

3

4

4

4

5

B777-200

נוסעים

0

0

1

3

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

26

32

30

29

29

30

32

34

 

ARKIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B757

נוסעים

1

1

2

3

3

3

3

3

B737

נוסעים

2

2

0

0

0

0

0

0

ATR 72

נוסעים

1

3

3

4

4

4

4

4

DH7

נוסעים

12

9

6

4

4

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

16

15

11

11

11

10

10

10

 

ISRAIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B737

נוסעים

0

2

0

0

0

0

0

0

ATR 42

נוסעים

5

5

5

4

4

4

4

4

B737-800

נוסעים

0

0

1

0

0

0

0

0

B757-200

נוסעים

0

0

0

1

2

2

2

2

B767

נוסעים

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

5

7

6

5

6

6

6

7

 

CAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B747-200

מטען

0

1

2

2

2

3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ סילון

 

29

38

35

35

36

38

39

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ טורבו

פרופ

 

18

17

14

12

12

11

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ כללי

 

47

55

49

47

48

49

50

53