ברכבת ישראל הוקם פורום עליון לבטיחות

בראש הפורום עומד מפכ"ל המשטרה לשעבר שלמה אהרונישקי. הפורום ייעץ לדירקטוריון ולהנהלת הרכבת בכל הנוגע לתכנית הבטיחות, הצעת דרכים או דיון בהצעות שיעלו על סדר היום לשיפור הבטיחות


00:00 ,06.06.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

בראש הפורום עומד מפכ"ל המשטרה לשעבר שלמה אהרונישקי. הפורום ייעץ לדירקטוריון ולהנהלת הרכבת בכל הנוגע לתכנית הבטיחות, הצעת דרכים או דיון בהצעות שיעלו על סדר היום לשיפור הבטיחות
 
רכבת ישראל הקימה פורום עליון לבטיחות שילווה וייעץ ביחס לפעילות הבטיחות של רכבת ישראל. הקמת הפורום אושרה על ידי הדירקטוריון.
 
נושא הבטיחות ניצב בראש סדרי העדיפויות של רכבת ישראל. לאור התפתחותה המהירה של רכבת ישראל בשנים האחרונות והמשך צמיחתה הצפוי עם ההתקדמות בביצוע תוכנית הפיתוח קיימות השלכות מהותיות לנושא הבטיחות על פעילות הרכבת. הפורום יהווה כלי משמעותי ומרכזי בחיזוק ובסיוע המאמץ האדיר שמשקיעה החברה, והפעילות וההנחיה של ועדת ההיגוי העליונה למפגשים בראשות מנכ"ל משרד התחבורה כדי להבטיח רמת בטיחות גבוהה ככל האפשר.
 
בראש הפורום יעמוד רב-ניצב (בדימוס) שלמה אהרונישקי. חברי הפורום הם פרופ' דוד שנער מהפקולטה להנדסה, באוניברסיטת באר שבע, יורם צחור, תא"ל קצין חיל המשטרה הצבאי הראשי (מיל'), מר עוזי ברזילי,  מנהל אגף שיווק ותיירות ברשות הטבע והגנים ואביו של שחר ברזילי ז"ל שנהרג במפגש בנימינה, ד"ר משה בקר, יועץ רכבת ישראל לענייני בטיחות, מר עוזי יצחקי, סמנכ"ל בכיר לתנועה במשרד התחבורה וחבר דירקטוריון ר"י.
 
תפקיד הפורום הינו יעוץ לדירקטוריון ולהנהלת הרכבת בכל הנוגע לתכנית הבטיחות, הצעת דרכים או דיון בהצעות שיעלו על סדר היום לשיפור הבטיחות, בקרה ומעקב אחר פרויקטי בטיחות, החלטות, נהלים, חקירת תאונות, הפקת לקחים ותהליכים נוספים בתחום הבטיחות, ככל שיהיו רלוונטיים, סיוע בממשקים עם גופים חיצוניים בהסרת חסמים והתנגדויות ליישום אמצעי בטיחות שונים.
 
על פי החלטת הדירקטוריון, המלצות הפורום, אשר יש בהן כדי לחייב את תקציב ומשאבי החברה, מעבר לתקציב ולמשאבים המתוכננים לפעילות הבטיחות וכן כל נושא הנוגע למדיניות עקרונית של החברה, יובאו לדיון ואישור הדירקטוריון.
 
יו"ר הפורום, שלמה אהרונישקי, אמר: "המטרה שלנו היא לסייע לרכבת ישראל להפוך את הבטיחות ליעד עליון בר מימוש ונדבך מרכזי בפיתוח ופעילות הרכבת ולהיות הציר המקשר בבטיחות בין הרכבת הציבור ומשרדי הממשלה למימוש היעדים".
 
בשבועות הקרובים הפורום יתכנס על מנת ללמוד את התחום על כל היבטיו.
 
מנכ"ל רכבת ישראל, עפר לינצ'בסקי: "אנו רואים בפורום העליון לבטיחות כלי משמעותי ומרכזי בשיפור רמת הבטיחות ברכבת, וזאת מעבר למאמצים העליונים שמשקיעה החברה בתחום זה ולתוכנית העבודה שלה, ומצפים לצאת נשכרים מניסיונם העשיר של החברים. אני מודה לחברי הפורום על נכונותם להירתם לעשייה חשובה זו".