חיפה: אושר חוק "אוויר נקי"

מועצת עיריית חיפה אישרה את חוק העזר "אזור מופחת פליטות מזהמות מתחבורה". מפקחי העירייה יוסמכו לאכוף איסור כניסת רכבים מזהמים לריכוזי אוכלוסייה


10:23 ,05.01.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

עם אישור חוק העזר על ידי שר  הפנים ושר התחבורה ולאחר פרסומו ברשומות, יוסמכו מפקחי העירייה לאכוף איסור כניסת רכבים מזהמים לריכוזי אוכלוסייה.

 

ראש העיר חיפה יונה יהב: "המאבק למען אוויר נקי בחיפה הינו מאבק רב-שלבי, אשר עיקרו - מלחמה במפעלים המזהמים וצמצום אגרסיבי של הפליטות".

 

חוק העזר הותקן מכוח פקודת התעבורה ובא בהמשך ל"תכנית אזור מופחת פליטות מזהמות מתחבורה ציבורית (אוויר נקי) שאושרה במועצת העיר ב-19.9.16 ומטרתה צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה. על פי התכנית יושם אזור מוגבל לכלי רכב מזהמים בצירים בהם יש עומס תנועה של רכבי דיזל בסמיכות לריכוזי אוכלוסייה בחיפה.

 

מתווה התכנית גובש על ידי עיריית חיפה בשיתוף המשרד להגנ"ס ומשרד התחבורה כחלק מתכנית כוללת להפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה. ועל בסיס מסמך הבנות שנחתם על ידי  מנכ"לי העירייה והמשרדים. התכנית הכוללת אושרה לפני יותר משנה בהחלטת ממשלה (529 מ) לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים במפרץ חיפה ותיושם כבר בשנת  2017.

 

התכנית הינה מרכיב אחד מתוך מכלול פעילויות נוספות המקודמות ע"י המשרד להגנת הסביבה, העירייה ואיגוד ערים מפרץ חיפה לאיכות הסביבה ומשרדי התחבורה והאוצר. בשלב הראשון, תוגבל כניסתם לאזורי המגורים של רכבי דיזל כבדים במשקל 3.5 טון ומעלה. בשלב השני, תוגבל כניסתם של רכבים דיזל מסחריים במשקל קטן מ 3.5 טון. לבעלי רכבים מזהמים יוצע להתקין מסנן ייעודי במחיר מסובסד כתנאי לקבלת אישור לתנועה באזורים המיועדים.
 

לאור דרישת משרד התחבורה וכדי לאפשר התארגנות מלאה של צי האוטובוסים, התוכנית וחוק העזר תחול על התחבורה הציבורית בשלבים. קווי התחבורה הציבורית יוחרגו עד לתאריך 1.1.18, וקטע הכניסה למרכזית חוף הכרמל יוחרג עד לתאריך 1.1.19.  לאחר מועד זה תוחל התוכנית במלואה על כל התחבורה הציבורית.

 

התכנית מתמקדת במזהמי אוויר הנחשבים כבעלי הפוטנציאל המשמעותי ביותר לפגיעה בריאותית: חלקיקים נשימים עדינים מסוג 2.5PM . כלי רכב המוגדרים ע"י המשרד להגנ"ס כ"כלי רכב מזהמים" המונעים במנועי דיזל המהווים מקור משמעותי ביותר למזהמים אלו ביחס להיקף נסיעתם. התקנת מערכות סינון מתאימות באותם כלי רכב צפויה לצמצם את פליטת החלקיקים. משכך, התכנית צפויה להפחית משמעותית את ריכוזי המזהמים אליהם נחשפים התושבים.

 

שיעור ההפחתה הצפוי כתוצאה מיישום השלב הראשון של התכנית הוא בכ-13% לחלקיקים נשימים מסוג PM 2.5 ו-4% לתחמוצות חנקן. יישום השלב השני של התכנית יביא להפחתה כוללת בשיעור של 23% לחלקיקים נשימים מסוג 2.5 PM ו-6% לתחמוצות חנקן.