לראשונה מזה שנים רכבת ישראל מציגה רווחיות

הרווח הנקי של הרכבת ב-2014 עמד על 1.5 מיליארד שקל; גידול של 15% בהיקף הובלת המטען


11:42 ,26.03.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

ב-2014 המשיכה רכבת ישראל במגמת הגידול והצמיחה המאפיינת אותה מאז שנת 2012.

 

החברה מציגה לראשונה רווח נקי, שהסתכם ב-1.532 מיליארד שקל והון עצמי חיובי בסך של 733 מיליון שקל. הרווח הנקי לשנת 2014, בניכוי הכנסות חד פעמיות, עמד על סך של 147 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של 177 מיליון שקל בשנת 2013.

 

החברה ממשיכה להציג שיפור עקבי ומשמעותי בתזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת: 175 מיליון שקל, גידול של 548% בהשוואה לסך של 27 מיליון שקל בשנת 2013. בשנת 2012 היה לחברה תזרים שלילי מפעילות, בסך של 163 מיליון שקל.

 

בשנת 2014 בוצעו כ-48.5 מיליון נסיעות ברכבת, כשבין 2011-2014 גדלה כמות הנסיעות מ-35.9 מיליון, גידול של 35%. ההכנסות מהסעת נוסעים בשנת 2014 הסתכמו ב -713 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 654 מיליון שקל בשנת 2013, גידול של 9%, הנובע בעיקר מגידול במספר הנוסעים.

 

היקף הובלת המטענים לשנת 2014 הסתכם ב-169 מיליון שקל, גידול של 15% ביחס לשנת 2013 (147 מיליון שקל).

 

מנכ"ל הרכבת בעז צפריר: "מכלול הפעולות שבוצעו בשנים האחרונות, ובכלל זה שיפור השירות ללקוחותינו, תפיסה עסקית, חיסכון בהוצאות, ייעול תהליכי העבודה והסכם ההפעלה החדש מול הממשלה – הביאו את רכבת ישראל לראשונה לרווחיות. במסגרת תוכנית הפיתוח של רכבת ישראל, צפויה החברה להמשיך ולגדול משמעותית במהלך השנים הקרובות".