נמנעה השביתה ברכבת; תחתה תוחל רפורמה מקיפה

יוקמו חברות בנות, למטענים ולנדל"ן, תחזוקת קרונות ישנים תימסר למיקור חוץ, העובדים יקבלו בונוס ועלייה בשכרם וייחתם הסכם קיבוצי חדש


00:00 ,27.03.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

נמנעה השביתה ברכבת ישראל ובעבודות הפיתוח. תחת זאת, משא ומתן בין הנהלת החברה להסתדרות הביאה לרפורמה מקיפה ברכבת.

להסכם הגיעו יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל אודי יוגב ויו"ר ההסתדרות עופר עיני, שנועדו למשא ומתן לתוך הלילה. בשיחות נטלו חלק יו"ר האגף לאיגוד מקצועי אבי ניסנקורן ויו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי, ומנכ"ל הרכבת בועז צפריר.

לפי מתווה ההסכם, תבוטל הכוונה להקים חברה בת לתחזוקה, כשבמקומה תימסר תחזוקת הקרונועים הישנים לידי קבלן חיצוני במיקור חוץ. בנוסף, 30% מהצי הרכבות החשמליות העתידי יתוחזק במיקור חוץ. עובדי החברות החיצוניות לא יעבדו במתחמי הרכבת. בנוסף, יוקמו, כמתוכנן, חברות בנות למטענים ולנדל"ן ופיתוח מסחרי.

עם החתימה על ההסכם יקבלו עובדי הרכבת מענק חתימה בסך 40 אלף שקל כל אחד וכן העלאת שכר של 25%. מצידם, הם הבטיחו לשמור על שקט תעשייתי במשך שלוש שנים וחצי. בין עובדי הרכבת לבין ההנהלה ייחתם הסכם קיבוצי חדש, שתוקפו שמונה שנים. כן יבוטלו כל הצעדים המשמעתיים שננקטו נגד חברי הוועד בוטלו.

בתמורה להסכמת העובדים, תחול רפורמה מקיפה בתחזוקת הציוד הנייד, הכוללת הפעלה של המוסכים במשך 24 שעות והצבת מפקחים מטעם ההנהלה.

בעקבות ההבנות בין ההנהלה לעובדים בוטל הסכם מיקור החוץ עם חברת בומברדיה, שיצריך את הרכבת לשלם לחברה פיצויים. עם זאת, בומברדיה תהיה אחת החברות המועמדות למיקור חוץ של תחזוקת הקרונועים הישנים והרכבות החשמליות בעתיד.

בנוסף יועברו מערכים של עבודות שעד עכשיו נעשו בצורת העסקה קבלנית להעסקה ישירה של הרכבת. מדובר במערכי הקופאיות, האיתות האלקטרוני, תדלוק ותוכנה.

ברכבת ביקשו שלא להגיב לדברים עד לחתימה על ההסכם.