פורסם תשקיף רכבת ישראל לקראת ההנפקה

בחודש מרץ תנפיק הרכבת אגרות חוב בהיקף של 1 מיליארד שקל. האגרות צפויות להיפרע עד שנת 2020


12:45 ,01.03.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

פורסם תשקיף חברת רכבת ישראל לצורך הנפקת אג"ח בהיקף של 1 מיליארד שקל על בסיס דוחות ספטמבר 2014. הגיוס צפוי להיות במהלך חודש מרץ 2015.

 

ההנפקה מעוגנת בהסכם המסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביוני 2014. הכספים  שיגויסו ישמשו להשקעה בפיתוח תשתיות הרכבת. רכבת ישראל הינה החלוצה בין החברות הממשלתיות בענף התשתית והתחבורה שמנפיקה אג"ח.  המח"מ של האג"ח הינו 3.6 והאיגרת צפויה להיפרע  עד שנת 2020. החברה תחל כבר בשבוע הבא במהלך שיווק ההנפקה למשקיעים פוטנציאליים.

 

מהדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר 2014 עולה ביו היתר:

  • ההון העצמי של החברה עומד על 708 מיליוני שקל.
  • הרווח הנקי הסתכם ב- 1,508 מיליוני שקל.
  • הרווח הנקי כולל, בין היתר, הכנסות חד פעמיות בסך כולל של 1,362 מליוני שקל. הרווח לתקופה בנטרול ההכנסות החד פעמיות הסתכם ב-146 מיליוני שקל.

 

בתחום הסעת הנוסעים: בשנת 2014 בוצעו 48.5 מיליון נסיעות ברכבת, לעומת 12.7 מיליון נסיעות בשנת 2000, גידול של 282%. אחוז הדיוק של רכבת ישראל לשנת 2014 עמד על 95% והחברה הפעילה כ-440 רכבות ביממה.

 

בתחום שינוע מטענים: ב-2014 שינעה רכבת ישראל כ-7,539 אלף טון.

 

בתחום המסחר: לרכבת ישראל הסכם חדש עם הרשות למקרקעי ישראל, שמאפשר לה לפתח נדל"ן בתחנות הרכבת ולהפכן למרכזי סחר ותעסוקה, תוך ניצול הפוטנציאל הגבוה המצוי בהן.

 

בתחום פיתוח התשתיות:  לרכבת ישראל תקציב פיתוח כולל של כ-55 מיליארד שקל, שיועד לפיתוח רשת המסילות, רכישת רכבות, השקעה בתחנות, במתחמי תחזוקה, ובשירות ללקוח.