רכבת ישראל: גידול בנוסעים והפסד במטענים בחציון 2019

רכבת ישראל מסכמת את תוצאותיה לחציון הראשון של 2019 במהלכו השיגה גידול בהכנסות בהובלת נוסעים עם שיא בכמות הנושאים, אל מול קיטון בכמות המטענים ועליה בהפסדים בפעילות המטען


10:16 ,22.08.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

רכבת ישראל פרסמה הבוקר את תוצאות חציון 2019 לפיהן ממשיכה הרכבת במגמת המעבר מהפסד לרווח ומציגה שיא נוסף בכמות הנסיעות, אולם הפסדים בפעילות המטען.

 

מהנתונים עולה כי בחציון הראשון של 2019 מדווחת החברה על רווח כולל של 5.4 מיליון ש"ח. זאת לעומת הפסד כולל של 11.5 מיליון ₪ בחציון המקביל בשנת 2018.

 

סך הכנסות החברה הסתכמו לכ-1.267 מיליארדי שקלים, בהשוואה ל-1.245 מיליארד שקלים בחציון המקביל אשתקד.

 

את החציון הראשון של 2019 סיימה החברה ברווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של כ- 10.3 שקלים בהשוואה ל כ- 12.7 מיליון שקלים בחציון המקביל אשתקד. הרווח הכולל עמד על כ- 5.4 מיליון שקלים, ביחס להפסד של 11.5 מיליון שקלים בחציון המקביל אשתקד.

 

המעבר מהפסד לרווח בחציון המדווח מיוחס לצמצום הוצאות המבוצע בחודשים האחרונים בחברה. יחד עם רווח בגין השבת ערך בסך 23 מיליון ש״ח, והכנסות מימון בסך 6 מיליון ש״ח מול הוצאות מימון של 6.5 מיליון ש״ח בחציון המקביל אשתקד.

 

בחציון הראשון של שנת 2019 בוצעו 34.1 מיליון נסיעות (נוסעים ומטען) המהווים גידול של 1.7% בהשוואה לחציון מקביל אשתקד.

 

 

הפסד במטענים

 

כאמור, מהנתונים שפורסמו הבוקר עולה כי בחציון הראשון של 2019 הובילה רכבת ישראל כ-4.2 מיליון טון, לעומת 4.4 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד. זאת בשעה שהכנסות הרכבת מהובלת מטענים עמדו בחציון 2019 על 159 מיליוני שקלים, לעומת 166 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הפסדי מגזר המטענים בחציון הראשון של 2019 עמדו על 34 מיליון שקלים, לעומת הפסד של 32 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

ברכבת ישראל ציינו כי הקיטון בכמות המטען המובל ובהכנסות מגזר המטענים נגרם בעיקרו בשל עיצומי ועד העובדים, אשר השביתו את חטיבת המטענים באופן חלקי לאורך כמעט כל הרבעון הראשון, לרבות השבתה מלאה של חטיבת המטענים למשך כשבועיים.

 

 

רווח בנוסעים

 

חציון 2019 מציג תמונה אופטימית בכל הקשור בהובלת נוסעים. מהנתונים שפורסמו עולה כי ממוצע הנסיעות היומי הכללי בתקופה זו, עמד על כ-255 אלף נסיעות ביממה, המהווה גידול של 2% ביחס לנתון מהחציון המקביל אשתקד (250 אלף).

 

עוד עולה כי בחציון הראשון לשנת 2019 בוצעו 34.1 מיליון נסיעות, גידול של 1.7 אחוזים בהשוואה לחציון המקביל אשתקד (33.5 מיליון).

 

ההכנסות מהסעת נוסעים בחציון הראשון של 2019 הסתכמו ל-1.075 מיליארד שקלים, לעומת הכנסות של 1.048 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

באשר לממוצע דיוק הרכבות בחציון הראשון לשנת 2019 ניכר כי חלה הרעה ובחציון זה עמדה רמת הדיוק על 89.5%, לעומת 92.9 אחוזים בתקופה המקבילה אשתקד. ברכבת ישראל מנמקים זאת נוכח עיצומי ועד העובדים, אשר הורגשו, לטענתם, ביתר שאת במחצית השניה של חודש פברואר, ובמהלך כל חודש מרץ.