רכבת ישראל: הפסד של 23 מיליון שקל ברבעון השלישי

זאת למרות עלייה בהכנסות החברה שנרשמו בעיקר הודות לעלייה במספר הנסיעות וההכנסות מהסעת נוסעים. במהלך הרבעון השלישי הובלו 2.3 מיליון טון מטען בדומה לרבעון המקביל אשתקד


10:37 ,29.11.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

רכבת ישראל פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2017. על פי הנתונים, ממשיכה רכבת ישראל להציג צמיחה.

 

סך הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו לכ-609 מיליון שקלים בהשוואה לכ-595 מיליון שקלים אשתקד, כאשר העלייה המשמעותית נרשמה במגזר הנוסעים שההכנסות ממנו עמדו על כ- 506 מיליון שקלים, גידול של כ-20 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-486 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 25.3 מיליון שקל. ברבעון השלישי של 2017 מדווחת החברה על הפסד של 23 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ-22 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. מרכבת ישראל נמסר כי ההפסד נגרם בעיקר בשל עלויות חד פעמיות, כגון הפרשות לאקטואריה, לצד תוספות שכר הסכמיות בכלל המשק. בנוסף, הרכבת נמצאת בתהליך צמיחה מואץ שמשמעותו קליטת עובדים נוספים לטובת הפעלת הקווים החדשים שנקלטו ואלה שייקלטו בקרוב, בדגש על מקצועות תפעוליים חדשים בחטיבות ההפעלה והתחזוקה. זאת בנוסף להפחתה שנתית של הסובסידיה לפי הסכם ההפעלה.

 

ברבעון השלישי לשנת 2017 עמד מספר הנסיעות ברכבת על כ-16 מיליון, גידול של כ-5.2% לעומת 15.3 מיליון נסיעות בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מעריכה כי בשנה זו כמות הנסיעות השנתיות תחצה את רף ה-64 מיליון הנסיעות.

 

ההכנסות ממגזר הנוסעים לרבעון השלישי של 2017 הסתכמו בסך של כ-506 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-486 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ממוצע הנסיעות היומי, בתקופה זו, עמד על כ-243 אלפי נסיעות ביממה, ובימי שיא (חמישי וראשון) על כ- 250 אלפי נסיעות.

 

הגידול המתמשך במספר הנסיעות ברכבת הינו פועל יוצא של חניכת רכבת הגליל לכרמיאל ואחיהוד וסביבתן, וכן עיבוי וגידול בתדירות הרכבות בקווים הוותיקים. אל אלו מצטרפים גידול בביקוש לשירותי הרכבת, בין היתר עקב עלייה בגודש ובצפיפות בכבישים.

 

הובלת מטענים ברכבת נותרה בהיקף דומה לתקופה המקבילה אשתקד ועמדה ברבעון השלישי של 2017 על כ- 2.3 מיליון טון.

 

במהלך הרבעון השלישי חנכה החברה את רכבת הגליל, המחברת בין כרמיאל, אחיהוד ויישובי הסביבה לחיפה, מרכז הארץ ודרומה. בשנה זו צפויות כחצי מיליון נסיעות בקו זה.

 

כמו כן, המשיכה הרכבת להתקדם בפרויקטי התשתית הגדולים: פרויקט הקו המהיר לירושלים, הסבת רשת המסילות להנעה חשמלית, הטמעת מערכת האיתות החדשה והמתקדמת בעולם (ETCS LEVEL 2), תחילת חיבור רכבת השרון (531) לרשת המסילות, רכש קרונות וקטרים והיערכות להגדלה משמעותית של מספר נוסעי הרכבת עד סוף העשור. כחלק מאלה, פרסמה רכבת ישראל מספר מכרזים משמעותיים, בין היתר להקמת מרכז תפעולי לצי החשמלי באשקלון, ומכרז לציוד המערכת הסלולארית המהווה פלטפורמת התקשורת של מערכת האיתות החדשה.

 

לצד זאת, במהלך התקופה התקדמה רכבת ישראל בפרויקט רוחבי בהשקעה של כ-40 מיליון שקלים, לשדרוג עשר תחנות נוסעים והוספה של כ-3,200 מקומות חניה חדשים ב-14 חניונים, כחלק מהיערכותה לגידול הצפוי במספר נוסעי הרכבת.

 

מהנהלת רכבת ישראל נמסר: "ברבעון השלישי של 2017 רכבת ישראל האיצה תהליכים והתכוננה באופן יסודי לקראת המהפך של השנים הקרובות - פתיחת הקווים החדשים תוך שימוש במנהרות ארוכות: הקו המהיר לירושלים, רכבת הגליל; פתיחת רכבת השרון ותחנות חדשות; כניסת טכנולוגיה מתקדמת ביותר במערכת האיתות החדשה ETCS, ותקשורת GSM-R ייעודית לרכבת ישראל. 

 

כל אלה, לצד קליטת מאות עובדים חדשים המיועדים להפעיל את הרכבות החדשות, התחנות החדשות ותחזוקתן, לקליטת הטכנולוגיה החדשה וביסוסה. עובדים אלה נמצאים כבר עתה בתהליך הכשרה יסודי ומתקדם ומתכוננים להצטרף לחוד החנית של הפעלת רכבת ישראל״.