רכבת ישראל זכתה בדירוג גבוה על ידי חברות דירוג אשראי לקראת הנפקת אג"ח

על פי החלטת ממשלה, יונפקו בשנתיים הקרובות אגרות חוב של הרכבת בסך עד 2 מיליארד שקל לטובת השקעה בפיתוח תשתיות


11:45 ,26.02.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

היום (ה') קיבלה חברת הרכבת את דירוג האשראי שנועד להנפקת אג"ח בסכום של 1 מיליארד שקל במהלך 2015. חברות דירוג האשראי בישראל קבעו לרכבת ישראל דירוג גבוה, המבטא את יציבותה וחוסנה של החברה לקראת הנפקת אג"ח. רכבת ישראל היא הראשונה בדרך להנפקה בין החברות הממשלתיות.

 

בהתאם להחלטת הממשלה, יונפקו בשנתיים הקרובות אגרות חוב בסך של עד 2 מיליארד שקל לטובת השקעה בפיתוח תשתיות הרכבת. זאת כחלק מתקציב הפיתוח, העומד על כ-42 מיליארד שקל עד שנת 2020.

 

חברת הרכבת זכתה לדירוג גבוה המאשר את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה, ומגדיר את האג"ח הרכבתי כבטוח להשקעה: דירוג חברת מידרוג – Aa1 באופק יציב; דירוג חברת מעלות  S&P-ilAA+  באופק יציב.

 

בבסיס קביעת דירוג האשראי, כדירוג בעל סיכון נמוך, ציינו חברות הדירוג: ישנה הכרה בחשיבות הרכבת כמפעילת תשתיות לאומית; קיימת תלות ותמיכה ממשלתית ניכרת, כולל פיקוח ובקרה; לחברה מיצוב עסקי חזק, לרבות מעמד מונופוליסטי טבעי ומאפייני הביקוש בענף חזקים; לרכבת ישראל תוכנית השקעות נרחבת, המשקפת את החשיבות שהממשלה מייחסת לפיתוח הרכבת.

 

מלבד גיוס הכספים לצורך תוכנית הפיתוח של הרכבת והקמת מסילות ותחנות חדשות, צפוי המהלך להגביר את עצמאותה וגמישותה הפיננסית של הרכבת ולהפחית את התלות בתקציב המדינה.

 

לצד זה, הנפקת אגרות חוב מחייבת עמידה בסטנדרטים ניהוליים גבוהים, כקבוע בחוק ניירות הערך, מה שיבוא לידי ביטוי בשקיפות מרבית, דיווחים מידיים, אחריות תאגידית וכיו"ב.

 

הנפקת האג"ח הובלה על ידי סמנכ"לית הכספים של חברת הרכבת קרן אצלאן, ביחד עם הלשכה המשפטית של הרכבת, בראשות עו"ד ירון זפט. התהליך נעשה בשיתוף משרדי התחבורה והאוצר.

 

מנכ"ל חברת רכבת ישראל בעז צפריר: "חברת רכבת ישראל עומדת בפני תהליך של הנפקת אג"ח, שהוא משמעותי בהיבט הפיננסי מחד וההתנהלות הארגונית, לרבות השותפים העסקיים והממשלה מאידך. תוצאות החברה, כפי שבאות לידי ביטוי בסיכומי שנת 2014 ובתשקיף מדברות בעד עצמן, ועל כך גאוותנו".