רכבת ישראל: רווח של 19 מיליון שקל במהלך ינואר - ספטמבר

סך הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-656 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-664 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון המדווח הובילה רכבת ישראל כ-2 מיליון טון, לעומת 2.2 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד


08:50 ,19.11.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

אתמול פרסמה רכבת ישראל את תוצאותיה לרבעון השלישי של שנת 2020. ביצועי החברה ברבעון המדווח הושפעו משמעותית ממשבר הקורונה והשפעותיו על המשק. עם תחילתו של המשבר בחודש פברואר נרשמה ירידה חדה במספר הנסיעות, וכן דילול של קווי הנסיעה בחודש מרץ עד כדי הפסקה מוחלטת בתאריך 26.3.20, בהנחיית הממשלה. תנועת הרכבות חודשה בהנחיית הממשלה ב-22.6.20 עם נתוני נסיעות נמוכים בהשוואה לרמתם לפני פרוץ המשבר, אשר אפיינו גם את הרבעון השלישי.

 

במהלך החציון הראשון של השנה, וכן ברבעון השלישי, ועל רקע הפסקת תנועת רכבות הנוסעים, וצמצומה במהלך הרבעון, האיצה רכבת ישראל פרויקטים רבים בתחום התשתית, החישמול, שדרוגי תחנות, תחזוקת צי הנייד ועוד. האצה זו הביאה להקדמה של לוחות זמני הפרויקטים השונים. כך למשל הושלמה תשתית החישמול לאורך כל הקו המהיר בין ירושלים יצחק נבון עד לתחנת הרצליה, והפעלתו לנוסעים ברבעון הנוכחי. כמו כן הואצה הנחת תשתית החישמול לכיוון נתניה וממשיכה העבודה הנמרצת לחישמול הקו מאשקלון לתל אביב ולקשת השרון.

 

סך הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-656 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-664 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. החברה רשמה רווח תפעולי תזרימיEBITDA  בסך של כ-9.8 מיליון שקל לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של השנה. ברבעון השלישי של שנת 2020 רשמה החברה  רווח תפעולי תזרימי EBITDA של 26 מיליון שקלים, ביחס לרווח של 2.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לתקופה של תשעה חודשים לשנת 2020 עמד על 19.4 מיליוני שקל לעומת הפסד של כ-15 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. החברה נמצאת במגעים אל מול המדינה לניסוח הסכמות בדבר חתימת הסכם הפעלה חדש שיחול החל משנת 2021.

 

הובלת המטענים

 

ברבעון המדווח הובילה רכבת ישראל כ-2 מיליון טון, לעומת 2.2 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרכבת מהובלת מטענים עמדו ברבעון המדווח עומדות על 76 מיליוני שקלים, ביחס להכנסות של כ-82 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הפסד מגזר המטענים ברבעון השלישי של 2020 עמד על סך של כ-12.6 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-19 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההפסד במגזר המטענים מיוחס בין היתר להורדת כמות רכבות המטען המופעלות, וזאת בשל הפסקת תנועה יזומה לצורך עבודות תשתית ופיתוח, כמו כן לצורך עבודות לחשמול רשת המסילות. בשנה שעברה החלה רכבת ישראל בביצוע פרויקט המסילה המזרחית אשר תהווה ציר עוקף למסילות החוף ופרוזדור איילון, ותגדיל משמעותית של הגמישות התפעולית של רכבת ישראל וכן את פוטנציאל שינוע המטענים. 

 

נציין כי הובלה באמצעות הרכבת יקרה יותר בהשוואה למשאיות, ולכן נדרשת סובסידיה ממשלתית המשקפת את האינטרס הלאומי שהינו הפחתת הגודש בכבישים, הזיהום, ותאונות הדרכים. בשל כך, נעשית ההובלה כיום בעלויות שאינן משקפות את עלויות ההובלה.