רכבת ישראל: רווח של 30 מיליון שקל בשנת 2020

בשנת 2020 הובילה רכבת ישראל 8 מיליון טון, לעומת 8.5 מיליון טון בשנת 2019. הפסד מגזר המטענים בשנת 2020 עמד על כ-47 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-34 מיליון שקלים בשנת 2019


10:40 ,24.03.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

רכבת ישראל פרסמה את תוצאותיה לשנת 2020. ביצועי החברה בשנה המדווחת הושפעו משמעותית ממשבר הקורונה והשפעותיו על המשק. עם תחילתו של המשבר בחודש פברואר נרשמה ירידה חדה במספר הנסיעות, וכן דילול של קווי הנסיעה בחודש מרץ עד כדי הפסקה מוחלטת בתאריך 26.3.20, בהנחיית הממשלה. תנועת הרכבות חודשה בהנחיית הממשלה ב-22.6.20 עם נתוני נסיעות נמוכים בהשוואה לרמתם לפני פרוץ המשבר, אשר אפיינו גם את החציון השני.

 

במהלך השנה האחרונה, ועל רקע הפסקת תנועת רכבות הנוסעים בחציון הראשון, וצמצומה במהלך החציון השני, האיצה רכבת ישראל פרויקטים רבים בתחום התשתית, החשמול, שדרוגי תחנות, תחזוקת צי הנייד ועוד. האצה זו הביאה להקדמה של לוחות זמני הפרויקטים השונים. כך למשל הואצה תשתית החשמול המבוצעת כיום ברשת הרכבתית כולה, והושלמה בהקדמה משמעותית פתיחת כל הקו המהיר בין ירושלים יצחק נבון עד לתחנת הרצליה, והפעלתו לנוסעים ברבעון השלישי. כמו כן הואצה הנחת תשתית החשמול לכיוון נתניה וממשיכה העבודה הנמרצת לחישמול הקו מאשקלון לתל אביב ולקשת השרון. במהלך החציון השני החלו להיקלט הקרונועים החשמליים החדשים מדגם DDEMU, אשר צפויים להיכנס לשירות לקראת סוף שנת 2021.

 

את שנת 2020 סיימה החברה ברווח כולל של 30 מיליוני שקלים, בהשוואה לרווח כולל של 36 מיליוני שקלים בשנת 2019. סך הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו בכ-2,397 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-2,564 מיליוני שקלים בשנת 2019.  הרווח התפעולי בנטרול פחת והפחתות בשנת 2020 עמד על 2.5 מיליוני שקלים, בהשוואה ל-0.5 מיליוני שקלים בשנת 2019. החברה נמצאת במגעים אל מול המדינה לניסוח הסכמות בדבר חתימת הסכם הפעלה חדש שיחול החל משנת 2021.

 

במהלך שנת 2020 בוצעו 24 מיליון נסיעות, לעומת כ-69 מיליון נסיעות בשנת 2019.         ההכנסות מהסעת נוסעים לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-241 מיליוני שקלים, לעומת 737 מיליוני שקלים בשנת 2019.

 

בשנת 2020 הובילה רכבת ישראל 8 מיליון טון, לעומת 8.5 מיליון טון בשנת 2019. הכנסות הרכבת מהובלת מטענים עמדו בשנת 2020 על כ-168 מיליוני שקלים, ביחס ל-182 מיליוני שקלים בשנת 2019. הפסד מגזר המטענים בשנת 2020 עמד על כ-47 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-34 מיליון שקלים בשנת 2019.

 

ההפסד במגזר המטענים מיוחס בין היתר להקטנת כמות רכבות המטען המופעלות, בשל הפסקת תנועה יזומה לצורך עבודות תשתית ופיתוח, כמו כן לצורך עבודות לחישמול רשת המסילות. בשנת 2020 החלה רכבת ישראל בביצוע פרויקט המסילה המזרחית אשר תהווה ציר עוקף למסילות החוף ופרוזדור איילון, ותגדיל משמעותית של הגמישות התפעולית של רכבת ישראל וכן את פוטנציאל שינוע המטענים.

 

עד עתה הובלת מטענים ברכבת אינה מתועדפת על ידי המדינה וכן פיתוח תשתיות המסילה והחישמול פוגעים ביכולת ההובלה וברווחיות התפעול באופן ניכר. מצב זה צפוי להשתנות רק עם השלמת פיתח המסילה המזרחית ו/או תעדוף ממשלתי וסובסידיה המביאה בחשבון את התועלות המשקיות של ההובלה ברכבת.