רכבת ישראל: רווח של 36 מיליון שקל בשנת 2019

הפסד מגזר המטענים בשנת 2019 עומד על כ-34 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-61 מיליון שקלים בשנת 2018. החברה נמצאת במגעים עם המדינה לתיקון הסכם הפיתוח וההפעלה כדי שישקף באופן מיטבי את העלויות שמושתות עליה


12:07 ,26.03.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

רכבת ישראל פרסמה את תוצאותיה לשנת 2019. את שנת 2019 סיימה החברה ברווח כולל של כ-36 מיליוני שקלים, לעומת הפסד כולל של כ-330 מיליוני שקלים בשנת 2018. הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA)  בשנת 2019 עמד על 0.5 מיליוני שקלים, לעומת הפסד תפעולי תזרימי של כ- 48 מיליוני שקלים בשנת 2018.

 

סך הכנסות החברה בשנת 2019 הסתכמו בכ- 2,564 מיליוני שקלים, בהשוואה לכ- 2,434 מיליוני שקלים הכנסות בשנת 2018. החברה נמצאת במגעים עם המדינה לתיקון הסכם הפיתוח וההפעלה כדי שישקף באופן מיטבי את העלויות שמושתות עליה, ואת הסובסידיה שאמורה החברה לקבל, ובכך לשקף באופן מיטבי ומהימן את התוצאות העסקיות שלה.

 

הובלת המטענים

בשנת 2019 הובילה רכבת ישראל כמות זהה לאשתקד - 8.5 מיליון טון. הכנסות הרכבת מהובלת מטענים עמדו בשנת 2019 עומדות על כ-182 מיליוני שקלים, ביחס להכנסות של כ-177 מיליוני שקלים בשנת 2018. 

 

הפסד מגזר המטענים בשנת  2019 עומד על כ-34 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-61 מיליון שקלים בשנת 2018.

 

הפסד מגזר המטענים מיוחס בין היתר לצעדים הארגוניים שנקט ועד העובדים במחצית הראשונה של השנה, שכללו השבתות של חלקים מהחטיבה, או כולה.

 

כמו כן מיוחס ההפסד להפסקות תנועה יזומות לצורך עבודות תשתית ופיתוח ובכלל זה הסבת רשת המסילות להנעה חשמלית. בשנת 2019 החלה רכבת ישראל בביצוע פרויקט המסילה המזרחית אשר תהווה ציר עוקף למסילות החוף ופרוזדור איילון, ותגדיל משמעותית של הגמישות התפעולית של רכבת ישראל וכן את פוטנציאל שינוע המטענים. 

 

הובלה באמצעות הרכבת יקרה יותר בהשוואה למשאיות, ולכן נדרשת סובסידיה ממשלתית המשקפת את האינטרס הלאומי שהינו הפחתת הגודש בכבישים, הזיהום, ותאונות הדרכים. בשל כך, נעשית ההובלה כיום בעלויות שאינן משקפות את עלויות ההובלה.

 

פרויקטים ותשתית

 

במחצית השנייה של השנה חלה תפנית בפרויקט החישמול, הושלם חישמול תוואי המסילה עד לתחנת ת"א ההגנה, והחלה הפעלה מסחרית עד לתחנה זו, בהתאם ללו״ז עליו הצהירה הרכבת בחודשים שלפני ההפעלה. זאת לצד התקדמות ניכרת בחישמול המסילות בתוואי הצפוני יותר של האיילון הודות לתשומת לב ניהולית ושינויים בדרגים הניהוליים האמונים על הפרויקט. במקביל התחיל ביצוע המקטע הדרומי של פרויקט המסילה המזרחית, וכן החל בביצוע פרויקט מסילת 431. פרויקטים אלה יביאו להגדלה ניכרת במספר הרכבות המופעלות, תוך שיפור משמעותי של הגמישות התפעולית והיכולת להגדלה ניכרת במספר הנסיעות ברכבת בשנים הקרובות.

 

מגזר הנוסעים

 

רכבת ישראל מסכמת את שנת 2019 ושוברת שיאים נוספים בהיקפי הנסיעות בשנה זו. כל זאת ללא תוספת בתשתית מסילה בצירים העמוסים (מסילות החוף, מסילה רביעית באיילון וכו׳). במהלך 2019 רשמה רכבת ישראל כ- 69 מיליון נסיעות, לעומת 67.7 מיליון נסיעות בשנת 2018 – גידול של 1.9 אחוזים.

 

במהלך שנת 2019, ממוצע הנסיעות היומי עמד על 259 נסיעות ביממה, לעומת 257 אלף נסיעות ביממה אשתקד , גידול של 0.9 אחוזים. ההכנסות מהסעת נוסעים לשנת 2019  הסתכמו לסך של כ-737 מיליוני שקלים, לעומת כ- 753 מיליוני שקלים בשנת 2018.