גולד בונד רכשה מסוף מטענים במעבר נהר הירדן

גולד בונד, אשר תשלם עבור המסוף כ-3.2 מיליון שקל, תפעיל שטח של כ-10 דונמים עם אופציה להגדלת השטח ב-10 דונמים נוספים. גולד בונד: פוטנציאל התרחבות הפעילות וכניסה לשווקים חדשים


11:28 ,15.07.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת גולד בונד הודיעה ביום חמישי האחרון כי היא התקשרה בהסכם עם צדדים שלישיים לרכישת מלוא פעילותם של המוכרים בתחום הפעלת מסוף מטענים (בונדד) בבית שאן, בסמוך למעבר הגבול לירדן ״נהר הירדן״, לרבות ציוד ורכוש קבוע. בתמורה לפעילות הנרכשת תשלם החברה למוכרים תמורה כוללת של כ-3.2 מיליון שקל.

 

מחברת גולד בונד נמסר כי השלמת העסקה כפופה לקיומם של מספר תנאים כגון קבלת כל הרישיונות להפעלת הפעילות הנרכשת, וכן התקשרות החברה בהסכם שכירות עם בעל הזכויות במקרקעין הצמודים למעבר הגבול, מהם מפעילים כיום המוכרים את הפעילות הנרכשת.

 

החברה תשכיר שטח של כ-10 דונם עם אופציה להגדלת השטח ב-10 דונמים נוספים, וזאת לתקופת שכירת של כ-11 שנים, עם אופציית הארכה ל-10 שנים נוספות.

 

מחברת גולד בונד נמסר עוד כי היא סבורה שבעסקה טמון פוטנציאל ממשי להתרחבות פעילותה בתחומי עיסוקה, בדגש על פיתוח פעילות באזורים גיאוגרפיים חדשים, באופן שיאפשר סינרגיה בין פעילות החברה כיום באשדוד ובחיפה לבין הפעילות החדשה במעבר הגבול לירדן. עוד נמסר מגולד בונד כי היא סבורה שהעסקה טומנת בחובה אפשרות כניסה לשווקים חדשים אשר עשויים להיות משמעותיים עבורה.