גידול במספר הנוסעים ובכלי הרכב במעבר רבין בחודש מרץ

בשלושת החודשים הראשונים של 2012 עברו במסוף 87 אלף איש. העלייה בהשוואה לחודש פברואר וכן לחודש מרץ 2011


00:00 ,04.04.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

מסוף יצחק רבין שבערבה, בין ישראל לירדן, רשם בחודש מרץ עלייה של 19.1% במספר הנוסעים שעברו בו, עד כדי 32,954, לעומת 27,662 איש שעברו בו בחודש פברואר.

הנתון היווה גם עלייה של 4.6% לעומת החודש המקביל ב-2011, בו עברו במסוף 31,501 איש.

בסך הכל, עברו במסוף רבין בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2012 87,368 איש, גידול של 7.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

כן חלה עלייה של 16.3% במספר כלי הרכב שעברו במסוף בחודש מרץ, לכדי 235 כלי רכב, לעומת 202 כלי רכב שעברו בו בחודש פברואר, אולם ירידה של 6% לעומת החודש המקביל אשתקד, בו עברו במסוף 250 כלי רכב.

בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2012 עברו במסוף 759 כלי רכב, ירידה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 315 משאיות עברו במסוף בשלושת החודשים הראשונים של השנה, ירידה של 44.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.