חברת החשמל תפרק שלוש צנורות דלק ישנות

בעקבות דרישת המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל תפרק שלוש צנרות דלק ישנות ששימשו את תחנת הכוח רדינג תל-אביב בעבר, וכעת עלולות להוות סכנה לסביבה החופית והימית


12:03 ,23.03.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

מדיניות המשרד להגנת הסביבה היא כי תשתית ימית שיצאה משימוש ואינה ממלאת עוד את תפקידה - כמוה כפסולת לכל דבר ועניין, העלולה לדלוף ולזהם, ולכן יש להוציאה מהים. כך, בוצעו בשנים האחרונות בהנחיית המשרד מספר פרויקטים מורכבים של הוצאת צנרת ימית ישנה - הבולט שלהם בחברת תש״ן, שבמסגרתו פורקו 4 מקשרי דלק מתקופת המנדט בקריית חיים וקריית ים, שחלקם היו מלאים בדלק.

 

המשרד להגנת הסביבה דורש מחברת החשמל לפרק ולהוציא מהים את שלוש צנרות מקשרי תחנת הכוח רדינג בתל-אביב שאינן בשימוש עוד, באופן מלא ולכל אורכן. על פי דרישת המשרד, חברת החשמל תגיש לאישורו עד 1 בספטמבר 2020 תוכנית מפורטת שתכלול לוחות זמנים לביצוע ותיאור ההיערכות הנדרשת לשם הוצאת הצנרות מהים ומהחוף, באופן שימנע ככל הניתן מקרים של דליפות דלק וזיהום הים או הקרקע בעת הפירוק.

 

מול תחנת הכוח רדינג נמצאים בים שלושה קווי דלק ימיים באורך של בין 700 ל-1,200 מטר, ששימשו בעבר לאספקת מזוט לתחנת הכוח. הקו האחרון יצא משימוש בשנת 2006. התוכנית לשינויים בשטח תחנת הכוח רדינג (תמ״א 10 /א/ 3) הגדירה כחלק ממטלותיה את ההחלטה והאישור של המשרד להגנת הסביבה לתוכנית פירוק או נטישה לקווים הממוקמים בחוף תל ברוך, באזור שדה דב ובאזור נמל תל אביב. דרישת המשרד להוצאת הצינורות הישנים גובתה גם על ידי עיריית תל-אביב, משרד האנרגיה ולשכת תכנון מחוז תל-אביב.

 

המרחב הימי והחופי שבו ממוקמות הצנרות הוא מושא לתכניות פיתוח רבות, מאושרות ובהליכי קידום, שיוסיפו עשרות אלפי משתמשים. צנרות דלק ישנות, חשופות ומחוררות בחלקן, עלולות לסכן משתמשים אלה. הצנרות עלולות לפגוע גם בבעלי החיים הימיים כאשר נתפסים בהן פסולת פלסטיק, חכות דיג ורשתות רפאים.

 

התוכנית שהמשרד דורש מחברת החשמל תכלול את תיאור ההיערכות הנדרשת בים ובחוף, דרכי גישה ורשימת כלי שיט משתתפים; פעולות שטיפה וניקוי הצנרת לפני הוצאה; הגשת בקשה להיתר הטלה לים ככל שפעולות החשיפה והוצאת הצנרת ידרשו זאת; תיאום עם עיריית תל-אביב לפני ובעת הביצוע; לוח זמנים לביצוע ההוצאה לרבות אבני דרך בתהליך; רשימת תנאים סביבתיים לביצוע העבודה לרבות תנאים למניעת זיהום ים והתמודדות עמו ועוד.

 

המשרד להגנת הסביבה יפקח על כל שלבי התוכנית ויישומה, כך שהעבודה תבוצע תוך מתן תשומת לב מקסימלית למזעור הסיכון לזיהום הים. המשרד רואה בפינוי צנרות דלק ישנות אלה הישג מרשים לשמירת הסביבה הימית, ופינוי השטח לטובת הציבור.