אושרה תוכנית המתאר להרחבת נמל אשדוד

על פי התוכנית המוצעת יוסט מיקום מסוף המכולות צפונה וממדיו יגדלו וכן יוארך שובר הגלים הקיים ב-600 מטר. כמו כן מציעה התוכנית הקמת כביש ומסילת ברזל עד למסוף החדש


00:00 ,09.09.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי התוכנית המוצעת יוסט מיקום מסוף המכולות צפונה וממדיו יגדלו וכן יוארך שובר הגלים הקיים ב-600 מטר. כמו כן מציעה התוכנית הקמת כביש ומסילת ברזל עד למסוף החדש
 
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים רו"ח גבריאל מימון, החליטה בישיבתה אתמול להעביר להערות הוועדות המחוזיות תוכנית להרחבת נמל אשדוד צפונה ולהורות על הכנת תוכנית מפורטת למסוף העתידי.
 
תוכנית המתאר הארצית לנמל אשדוד, אשר אושרה בשנת 2000, התבססה על תוכנית האב לנמלי ישראל משנת 1995. בשנת 2006 עודכנה תוכנית האב על ידי חברת נמלי ישראל על מנת להתאימה לצרכים החדשים בתחום הנמלים. בעקבות עדכון זה, ובהתבסס בין השאר על החלטת ממשלה בנושא, הורתה המועצה הארצית על עדכון התוכנית, במטרה להרחיב את שטח הנמל לצורך התאמת המיקום והתכנון של מסוף המכולות לצרכים העדכניים. 
 
על פי התוכנית המוצעת יוסט מיקום מסוף המכולות צפונה, יוארך שובר הגלים הקיים (ב-600 מ') לצורך הגנה על המסוף החדש, וממדי המסוף יגדלו ביחס למסוף המאושר על מנת להתאים לגידול באוניות התכן (אורך המסוף: 1350 מ' במקום 910 מ', רוחב המסוף: 640 מ' במקום 310 מ', שטח המסוף: 870 דונם במקום 260 דונם).
 
בעורף המסוף המוצע ממוקמת תחנת הכוח אשכול וכן תשתיות אנרגיה וגז. התוכנית המוצעת מבוססת על עקרון איחוד תשתיות ומאפשרת תפעול משותף של המסוף ושל תחנת הכוח אשכול.
 
כמו כן, מציעה התוכנית תוואי דרך המחבר בין המסוף העתידי לדרך מס' 4 (מחלף אשדוד צפון) ומסילת ברזל שתגיע עד למסוף החדש, על מנת לאפשר ויסות עומסי התנועה ולהפריד את המסוף החדש מתשתיות התחבורה המשמשות את הנמל הקיים.
 
במקביל, הורתה המועצה הארצית על עריכת תוכנית מתאר ארצית מפורטת אשר ניתן יהיה להוציא מכוחה היתרי בנייה להקמת מסוף מכולות החדש ולהארכת שובר הגלים בנמל אשדוד. מטרת התוכנית היא ייבוש שטח ימי, הקמת מבנים ימיים של מסוף המכולות והארכת שובר הגלים הראשי. התוכנית תלווה בתסקיר השפעה על הסביבה, אשר יכלול, בין היתר, מנגנון חדשני לניהול החול החופי ושימוש בפסולת בנין ממוחזרת בשכבה שמעל גובה פני הים.
 
ממשרד הפנים נמסר כי התוכניות מקודמות במסגרת מדיניות הממשלה ליצירת תחרות וקידום ההתייעלות בתחום הנמלים. עוד נמסר כי במקביל מקודמת תוכנית מתאר ארצית כוללת חדשה לנמל חיפה וכן תוכניות נוספות המיועדות להרחבת נמל חיפה ולייעול פעילותו.