אזהרה לדירקטורים של נמל חיפה: בחירת מנכ"ל ללא כישורים מתאימים פירושה אחריות אישית

חבר מועצת העיר חיפה שלמה גלבוע שיגר מכתב לחברי דירקטוריון חברת נמל חיפה בו הוא מזכיר להם כי הצבעה בעד מינוי של אדם חסר כישורים לא תוכל להיחשב "פעולה בתום לב"


00:00 ,13.05.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

חבר מועצת העיר חיפה שלמה גלבוע שיגר מכתב לחברי דירקטוריון חברת נמל חיפה בו הוא מזכיר להם כי הצבעה  בעד מינוי של אדם חסר כישורים לא תוכל להיחשב "פעולה בתום לב"
 
שלמה גלבוע, יו"ר תנועת ד.י וחבר מועצת העיר חיפה, מי שפרסם מודעה בעיתונות הארצית בה דרש משר התחבורה שאול מופז, ומשר האוצר, רוני בראון, למנוע את מינויו של האלוף יוסף מישלב למנכ"ל נמל חיפה ולדאוג שהליך הבחירה יהיה חף מפוליטיקה ומושתת על בסיס מקצועי, שב לפעול אתמול. הפעם הוא מזהיר את חברי הדירקטוריון של חברת נמל חיפה כי בחירה בלתי ראויה תהיה באחריותם, וחמור מכך, אין הם מבוטחים אם ינהגו כך.
 
ככל הידוע, האלוף מישלב לא עלה לקבוצת הגמר של המועמדים. למרות זאת, ומחשש ממחטף, שלח גלבוע מכתב באמצעות בא כוחו המשפטי, עו"ד עפר בר-און, לכל אחד מהדירקטורים של חברת נמל חיפה, שבו מוזהרים הדירקטורים שבהתאם לדין, מוטלת עליהם חובת אמונים כפולה: כלפי החברה חובת הזהירות וחובת האמונים שלפיה הם חייבים לפעול בתום לב ולטובת החברה, מעל ומעבר לכל שיקול ואינטרס אישי, פוליטי, או כל שיקול זר אחר. בנוסף לכך, מתוקף היותה של חברת נמל חיפה בע"מ חברה ממשלתית, חבים חברי הדירקטוריון חובת אמון גם כלפי הציבור הרחב ובהתאם לכך הם מחויבים להגשים את ציפיות הציבור במישור הנורמטיבי ולפעול, בין היתר, בסבירות, בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.
 
המכתב נוגע לנקודה מאד רגישה לדירקטורים: "החברה אינה רשאית ואינה יכולה לפטור דירקטור מאחריותו בשל הפרת חובת האמונים המוטלת עליו, ואף אין היא רשאית לבטחו בגין הפרת חובה זו, אלא אם הדירקטור פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח כי הפעולה לא תפגע בטובת החברה". בא כוחו של מר גלבוע כותב לחברי הדירקטוריון כי "הצבעה בדירקטוריון החברה בעד מינויו של אדם שהוא חסר הכישורים המתאימים לתפקיד מנהל כללי של נמל חיפה, לא תוכל להיחשב 'פעולה בתום לב' וחזקה שמינוי פגום כאמור יפגע גם-יפגע בטובת החברה, ולפיכך לא יחול כיסוי ביטוחי על חברי הדירקטוריון שיתעלמו באופן זה מקיום חובותיהם כאמור".
 
גלבוע מנמק את הצעד ואומר: "חשוב לשנות את הנוהג הקיים שחברות ממשלתיות הן החצר האחורית של השר הממונה. מינויים פוליטיים ובלתי ענייניים גורמים לנזק כלכלי למשק ואין לשר סמכות ממשית או מוסרית לפגוע במשק. תבחר הוועדה אשר תבחר, ובלבד שמדובר במינוי מקצועי חף מכל פוליטיקה. נמל חיפה הוא מחולל כלכלי קריטי בחיפה ואין לי כל כוונה לעמוד מהצד ולראות את המנוף הכלכלי נבזז ע"י שר זה או אחר. מי שיעשה פעולות שאינן לפי רוח החוק והמוסר ימצא אותי מולו בבית המשפט ומול תביעה ייצוגית".