איגוד לשכות המסחר: חשש להסדר כובל אסור של חברות הספנות

בעקבות תלונות מיבואנים ויצואנים על ייקור היטל הנמל שגובות חברות הספנות, דורש היועץ המשפטי של האיגוד מהממונה על ההגבלים העסקיים להורות על פתיחת חקירה בחשד לקיומו של הסדר כובל


00:00 ,28.07.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

בעקבות תלונות מיבואנים ויצואנים על ייקור היטל הנמל שגובות חברות הספנות, דורש היועץ המשפטי של האיגוד מהממונה על ההגבלים העסקיים להורות על פתיחת חקירה בחשד לקיומו של הסדר כובל
 
עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר, פנה לאחרונה אל הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, בבקשה שתפעיל את סמכותה ותורה על פתיחת חקירה בחשד לקיומו של הסדר כובל באמצעות קביעת קו פעולה של איגוד עסקי של חברות הספנות בישראל.
 
איגוד לשכות המסחר פנה לממונה על ההגבלים העסקיים בעקבות תלונות רבות שהתקבלו מיבואנים ויצואנים, חברי האיגוד, על כך שמספר חברות ספנות הודיעו במקביל ובהפרשי זמן זעומים האחת מהשנייה על כוונתן לייקר את היטל הנמל שהן גובות, כאשר גם מועד כניסת התעריפים היקרים לתוקף הוא לפרקי זמן סמוכים ביותר.
 
בפנייתו לממונה ציין עו"ד לויה: "חברות הספנות המובילות, הפעילות בישראל, הודיעו למשתמשים על העלאת תעריפיהן אחת אחרי השנייה בפרק זמן קצר ביותר שאיננו עולה על שבועיים. מדובר בהעלאה משמעותית, בשיעורים קרובים למדי. יתר על כן, מועד כניסת התעריפים החדשים לתוקף על ידי חברות הספנות יועדו לתאריכים הסמוכים מאוד זה לזה".
 
עו"ד לויה מסביר, כי נימוק אפשרי להעלאת המחירים מטעם חברות הספנות, לפיהן התעריפים הועלו לקראת הרפורמה בנמלים איננו מחזיק מים, מאחר ותוצאות השינויים המתוכננים על ידי הרפורמה אמורים לבוא לידי ביטוי רק החל מבעוד שלושה חודשים, אם לא למעלה מכך. לפיכך קשה להבין מדוע מבוצעת העלאת מחירים כה משמעותית כבר עתה, עוד לפני שניתן להתבסס על נתונים ממשיים. בנוסף, גם אם יש ממש בטענות חברות הספנות על התייקרות בעלויות, תמוה מדוע עלייה זו מתורגמת אצל כולן לעלייה בהעלאת תעריף היטל המסוף הימי דווקא. 
 
בנוסף, באיגוד לשכות המסחר מציינים בפנייה חוזר שיצא מטעם לשכת הספנות הישראלית בו נאמר כי "הספנות, שאינה מסוגלת לקחת בחישוביה ממוצעי רווח והפסד של הלקוחות, תיאלץ, קרוב לוודאי, בטווח הבינוני והארוך ואולי כבר במיידי, לגבות מהלקוחות הרבה יותר ממה שחשבו מתכנני המוצר הזה שנקרא 'רפורמה בתעריפי הנמלים' ולכך 'מנגנון ההשבה' לא בנוי והוא במפורש לא יוכל לפצות גם עבור התייקרויות אלו".
 
לטענת עו"ד לויה, "אנו מודעים לעובדה כי בישראל קיים חופש ביטוי ויש כאלה שיטענו שאין בדברים של נשיא לשכת הספנות המלצה מפורשת וברורה לחברות הספנות להעלות את המחירים שהן גובות מהמשתמשים, אולם בית הדין להגבלים עסקיים כבר קבע את ההלכה לפיה קו פעולה של איגוד עסקי איננו מחויב בהוראה מפורשת או הנחייה מחייבת ודי בהמלצה מכללא של איגוד עסקי לחבריו".