בדרך לאסטרטגיה ארוכת טווח בחנ"י

חברת חנ"י פועלת בימים אלה לגיבושה של אסטרטגיה ארוכת טווח עבור הנמלים בישראל. פגישת עבודה ראשונה עם דב מרום, מנכ"ל איגוד המשתמשים בהובלה ימית, נערכה השבוע בחיפה


00:00 ,15.02.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת חנ"י פועלת בימים אלה לגיבושה של אסטרטגיה ארוכת טווח עבור הנמלים בישראל. פגישת עבודה ראשונה עם דב מרום, מנכ"ל איגוד המשתמשים בהובלה ימית, נערכה השבוע בחיפה
 
חברת נמלי ישראל (חנ"י) פועלת בימים אלה לגיבושה של אסטרטגיה ארוכת טווח עבור משק הנמלים בישראל. לצורך גיבוש האסטרטגיה נשכרה לפרויקט חברת הייעוץ האסטרטגי TASC, אשר מסייעת לחנ"י להגיע למסקנות. נציגי TASC סוקרים ומנתחים בימים אלה את מרבית הגורמים והשחקנים הרלבנטיים בשוק התעבורה הימית בישראל ובחו"ל. נציגי החברה מצהירים כי מטרתם היא לנתח את יכולותיה ומשאביה של חנ"י, כמו גם לייצר מפה של הסביבה התחרותית בה פועלת החברה.
 
נציגי חנ"י נפגשו השבוע עם דב מרום, מנכ"ל איגוד המשתמשים בהובלה ימית (המשמש גם כמנכ"ל לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון), על מנת ללמוד לעומק ולהבין את אופי המשתמשים בתחבורה ימית וצרכיהם מן הנמלים ומפעילות היבוא והייצוא. בהנהלת איגוד המשתמשים ראו בחיוב את הפנייה אשר למעשה מראה התחשבות בלקוחות הנמלים.

דב מרום הביע בפגישה את תהייתם של המשתמשים בהובלה הימית מכך שגיבוש האסטרטגיה ארוכת הטווח לנמלים נעשית באורח ריכוזי ע"י חנ"י, ולא בידי כל נמל בנפרד. ריכוזיות זו, אמר מרום, מנוגדת לרוח הרפורמה של פיתוח נפרד לכל נמל אשר יגביר את התחרות. נציגי חנ"י שמעו ממרום על הצרכים הייחודיים של המשתמשים בהובלה הימית במסגרת פעילותם בנמלים, על צווארי בקבוק הגורמים לעיכובים ועל הציפיות של המשתמשים בעקבות השינויים בנמלים. מרום ציין כי לפי הערכתו ניתן לפתור את רוב הבעיות שמקורן בתשתיות על ידי פיתוח נכון של הרכבת.
 
יש לציין כי חנ"י, בעזרת TASC, מנסה לנתח לעומק את המיפוי הגיאוגרפי של משתמשי התחבורה הימית בישראל, זיהוי הבעיות בפעילות הנמלים הנוכחית, צווארי בקבוק ודרכי ייעול. חנ"י מתכוונת בנוסף לנסות ולהעריך עלויות תובלה יבשתית וחלקה היחסי למול עלויות הטיפול בנמלים, השוואת פעילות הנמלים בארץ לשל נמלים בחו"ל (מבחינת תחרות, זמני המתנה ושירות, תפוסה וכו') ופילוח סוגי המוצרים המיוצאים והמיובאים לפי נמל ולפי סוג שינוע ימי ויבשתי.