בונוס של 3 מיליון שקל לעובדי חברת נמל אילת

הבונוס, הנגזר מרווחי חברת הנמל במהלך 2006 ו-2007 יחולק כך שכל עובד יקבל בממוצע בונוס של 20 עד 30 אלף שקל. רווחי הנמל שהועברו למדינת ישראל – 47 מיליון שקל


00:00 ,22.09.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

הבונוס, הנגזר מרווחי חברת הנמל במהלך 2006 ו-2007 יחולק כך שכל עובד יקבל בממוצע בונוס של 20 עד 30 אלף שקל. רווחי הנמל שהועברו למדינת ישראל – 47 מיליון שקל
 
הנהלת נמל אילת תחלק לעובדי הנמל, 111 במספר, בונוסים הנגזרים מרווחי הנמל בשנים 2006-2007. כל אחד מהעובדים הזכאים לבונוס יקבל בממוצע בין 20 אלף ל-30 אלף שקל, וזאת על  פי כללי רשות החברות ובפיקוחה.
 
מחברת נמל אילת נמסר כי מתווה הבונוס הוכן על פי הנחיות רשות החברות והוראות הדירקטוריון של החברה. המתווה נקבע לפי בסיס שהביא בחשבון הוגנות ותרומה אפקטיבית של העבודה בכל מחלקה ושל כל עובד. כמו כן, הושם דגש על שלושה מרכיבים בקביעת גובהו של הבונוס: המלצת המנהל השפיעה ב-60%, סכום שווה לכל עובד בכל מחלקה השפיע ב-20% והחלטת ההנהלה לגבי כל עובד השפעתה עד 20%. סך הכל מקסימום הציון האפשרי 100%.
 
כמו כן נמסר כי עובד נמל אילת לא קיבל יותר משתי משכורות. כמו כן נמסר כי עובד שמשכורתו גבוהה   ממשכורת מנכ"ל לא קיבל בונוס. הבונוס הינו אישי. גובה הבונוס יובא לידיעת כל עובד במכתב אישי.
 
"הבונוסים שאנו מחלקים משקפים שנים רווחיות. מתוך רווחי הנמל שילמנו למדינה את חלקה, כ-47 מיליון שקל, וכאמור, נחלק לעובדים את חלקם - כשלושה מיליון שקלים", אמר מנכ"ל חברת נמל אילת דורון סלונים.
 
עו"ד יאיר חזן, יו"ר חברת נמל אילת הוסיף כי "אני שמח על האפשרות לתגמל את עובדינו המסורים שבלעדיהם לא היה מגיע הנמל לרווחיות כזו שממנה גם המדינה יוצאת נשכרת".