ביקור המבקר: לינדנשטראוס התארח בנמל חיפה

מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, הגיע לנמל בחברת שבעה בכירים ממשרד מבקר המדינה ושמע סקירות והסברים על פעילות הנמל


00:00 ,01.07.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, הגיע לנמל בחברת שבעה בכירים ממשרד מבקר המדינה ושמע סקירות והסברים על פעילות הנמל
 
ביום חמישי שעבר התארח בחברת נמל חיפה מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, עם צוות של שבעה מבכירי משרדו בהם מר צבי ורטיקובסקי המשנה למנהל הכללי, מנהל אגף ב' לביקורת משרדים כלכליים, מר שמואל הרשקוביץ, וסגנו, מר בני אליהו, מר שלמה רז, דובר משרד מבקר המדינה, ד"ר מאיר גלבוע, יועץ בכיר למבקר המדינה, ורו"ח אסף חברוני, מנהל ביקורת בכיר במשרד.
 
המארחים של מבקר המדינה וצוותו בחברת נמל חיפה היו המנהל הכללי בפועל, מר חיים לנציצקי, ומבקר החברה, מר אהוד אמינפור.
 
במסגרת הביקור שמעו הנוכחים סקירה מפי המנכ"ל בפועל על פעילות הנמל, תוכניות הפיתוח של נמל חיפה ועל ההשלכות של יישום חוק הרפורמה בנמלים על פעילות הנמל.
 
מ"מ סמנכ"ל כספים, מר שמעון לאוב, סקר בפני הנוכחים את מצבה הפיננסי של החברה, את השפעות התנודתיות בשערי המט"ח על תקציב החברה, וכן את ההשלכות האפשריות של הרפורמה המוצעת בתעריפים על יכולת מימוש תוכנית ההשקעות הרב שנתית של החברה.
 
מבקר חברת נמל חיפה, מר אהוד אמינפור, הציג בפני הנוכחים את מדיניות הביקורת שהונהגה בחברה, את פעילויות הביקורת המבוצעות ואת מתכונת המעקב על יישום המלצות הביקורת.
 
הביקור המשיך בסיור ימי על הגוררת אדווה במעגן הנמל, אשר לווה בהסבריו של המנהל הכללי על הפעילות התפעולית המתבצעת בכל אחד ממסופי ורציפי הנמל ובהציגו את עומס האניות הרב הקיים ברציפים ואת המחסור בשטחי אחסנה בעורף הנמל. כמו כן קיבל המבקר וצוותו הסברים מרב חובל הנמל מר נפתלי וייס על פעילות מחלקת הים. הסיור הסתיים בביקור במסוף הכימיקלים הצפוני.
 
בסיום הביקור הודה מבקר המדינה למארחיו מנמל חיפה על הביקור המעניין, וציין את תרומת הביקור להרחבת ידיעותיו על חברת נמל חיפה, מעבר לנתונים המספריים שהם שגרת יומו.
 
המנהל הכללי של חברת  נמל חיפה הודה בשם חברת נמל חיפה על כך שמבקר המדינה טרח והגיע עם בכירי משרדו לראות ולשמוע על התנהלות חברת הנמל ממקור ראשון.