גולד בונד הפיצה מניות לציבור בסך 2.8 מיליון שקל

הסיבה להפצת 108 אלף מניות היא דאגה להמשך סחירות המניה. החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2009 עם זינוק של למעלה מ-120% ברווח הנקי


00:00 ,21.01.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

הסיבה להפצת 108 אלף מניות היא דאגה להמשך סחירות המניה. החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2009 עם זינוק של למעלה מ-120% ברווח הנקי
 
חברת  גולד בונד, שבשליטת חברת בורכרד ספנות, ואנשי העסקים שלמה שמלצר ושלומי פוגל, הודיעה כי בעלי המניות של החברה ביצעו הפצה של 108,000 מניות בסך של כ-2.8 מיליון שקל. הסיבה להפצת המניות  היא דאגה להמשך סחירות המניה.
 
מהחברה נמסר כי בעלי השליטה בחברה ביצעו הפצה מצומצמת ובשיעור הדרוש בדיוק להגיע לרף אחזקות הציבור במניות החברה.
 
גולד בונד, המפעילה את מסוף מטענים בנמל אשדוד והמחזיקה ב-20.25% ממספנות ישראל, סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2009 עם זינוק של למעלה מ-120% ברווח הנקי, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והוא הסתכם בכ-5.3 מיליון שקל. הרווח הנקי מתחילת השנה הסתכם בכ-14 מיליון שקל המהווים גידול של למעלה מ-58% לעומת הרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד. החברה שומרת על מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של 40% מדי רבעון.
 
בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, הכנסות החברה עמדו על כ-58.3 מיליון שקל ושורת הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדלה בכ-24% והסתכמה בלמעלה מ-20 מיליון שקל.
 
בחברה מעריכים כי ככל שהמצב הכלכלי במשק ישתפר ופעילות הייצוא והייבוא תתרחב יגדלו הכנסות החברה בהתאם. החברה נהנית מגישה ישירה לנמל אשדוד הסמוך אליה ומגישה נוחה לנמל חיפה, הודות לשלוחת הרכבת העוברת בשטח מסוף החברה.
 
מספנות ישראל בה מחזיקה גולד בונד ב-20.25% סיפקה לחברה רווח נטו מתחילת השנה של כ-4.3 מיליון שקל. במספנות ישראל מעריכים כי הרחבת רשיון הנמל של החברה והסדרת הפעילות במקום תביא גידול בהכנסות השוטפות. כמו כן, מעריכים במספנות ישראל כי היציאה מהמיתון העולמי והרחבת תקציבי הביטחון במדינות רבות יביא גידול בביקוש לייצור כלי שיט צבאיים.
 
הרכוש הקבוע נטו של גולד בונד שעיקרו כ-85 דונם באזור התעשייה הצפוני של אשדוד נאמד בדוחות בכ-98 מיליון שקל. שווי השוק של גולד בונד הוא כ-110 מיליון שקל בלבד.
 
אריה קרמן, מנכ"ל גולד בונד: "הפעילות המהותית של החברה ממשיכה לשמור על יציבות. שווי השוק של החברה קרוב לשווי הנכסים ופעילות החברה כמעט ולא מתומחרת בשווי השוק. מסיבה זו ביקשו בעלי המניות לדאוג להגברת הסחירות במניה והחליטו על ההפצה הנוכחית של מניות לציבור". להערכת קרמן, היציאה העולמית מהמשבר הכלכלי ומהמיתון עתידה לתת רוח גבית לחברה הן בהרחבת השימוש בשירותי מסוף המטענים והן בהכנסות מפעילות מספנות ישראל.
 
קבוצת גולד בונד, באמצעות החברה הבת קונטרם, מפעילה את מסוף המטענים קונטרם הנמצא בסמוך לנמל אשדוד. במסגרת זו החברה מעניקה שירותי מסוף, אחסנת מכולות מלאות ליבוא ויצוא, אחסנת מכולות ריקות, ריקון מכולות מיבוא, המכלת מכולות ליצוא ואחסון מטענים.
 
בנוסף, עוסקת החברה בפעילות חופשית: שירותי אחסנה למכולות ומטענים לאחר שחרור המכס, טיפול במטענים, פריקת מכולות ומתן שירותים לוגיסטיים ואחסנה.
 
מסוף קונטרם ממוקם בסמוך לנמל אשדוד על פני שטח של כ-130 דונם מהם כ-30 דונם מחסנים מקורים. במקום מופעלת שלוחת רכבת צמודה. על לקוחות החברה נמנים חברות ספנות, סוכני אוניות, עמילי מכס, משלחים בינלאומיים, יבואנים ויצואנים.
 
בנוסף, גולד בונד מחזיקה ב-20.25% מחברת מספנות ישראל הפועלת בתחום בנייה ושיפוץ כלי שיט ומפעילה את נמל הסחורות הפרטי היחיד בישראל.