דו"ח מבקר המדינה: 44% מעובדי חברת נמל אשדוד – קרובי משפחה

על פי דו"ח המבקר כ-25% מעובדי חברת נמל חיפה הינם קרובי משפחה. נמל חיפה בתגובה: "לא ניתן למנוע באופן מלא את היווצרותם של יחסי כפיפות בין קרובי משפחה". נמל אשדוד בתגובה: "החברה ניהלה מאבקים משפטיים בהם הציגה את עמדתה בנושא"


00:00 ,20.11.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי דו"ח המבקר כ-25% מעובדי חברת נמל חיפה הינם קרובי משפחה. נמל חיפה בתגובה: "לא ניתן למנוע באופן מלא את היווצרותם של יחסי כפיפות בין קרובי משפחה". נמל אשדוד בתגובה: "החברה ניהלה מאבקים משפטיים בהם הציגה את עמדתה בנושא"
 
דו"ח מבקר המדינה לשנת 2007 שפורסם אתמול גילה כי כ-44%  מעובדי נמל אשדוד הינם קרובי משפחה של עובדים בנמל.
 
ממצאי דו"ח המבקר עולה כי תופעת העסקת קרובי משפחה בחברות ממשלתיות הינה חמורה ביותר ועולה ממנה כי 6,200 מתוך 28,000 העובדים בחברות ממשלתיות שנבדקו הינם קרובי משפחה. בין חברות הממשלה שנבדקו: חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה, חברת החשמל, רשות שדות התעופה, דואר ישראל ועוד.
 
בדיקת המבקר העלתה כי שיעור העסקת עובדים שהם קרובי משפחה הגיע לשיא בנמל אשדוד והוא עומד על 44% קרובי משפחה מתוך כלל העובדים בחברת הנמל – זאת על אף שהעובדים חתומים על הסכם המגביל את שיעור ההעסקה של קרובי משפחה.
 
דו"ח מבקר המדינה קובע חד משמעית כי השיעור הגבוה של קרובי משפחה שהתקבלו לעבודה בנמל אשדוד מלמד שבנמל הייתה נטייה להעדיף מועמדים שיש להם קרובי משפחה בו. מבדיקת המבקר עולה כי ל-113 (כ-32%) מ-357 המועמדים לעבודה בנמל אשדוד שנבחנו בוועדת הקליטה היו קרובי משפחה המועסקים בנמל; וכי ל-33 (כ-25%) מ-131 הסוורים שנקלטו בעבודה בנמל היו קרובי משפחה המועסקים בו.
 
עוד ציין המבקר כי בשנת 2004 עתרו הוועדים לבית הדין האזורי בבאר שבע נגד תקפות ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2004, וניסו לקבל גושפנקא של בית הדין להסדרים שהיו נהוגים לפני העתירה לבג"צ ולפני ההסכם הקיבוצי.
 
ב-22.11.04 דחה בית הדין את עתירת הוועדים וקבע כי היא הוגשה בחוסר תום לב. בפסק הדין נאמר כי המבקשים ידעו היטב כי יש לקיים את ההתחייבות שניתנה לבג"ץ, ולשם כך חתמו על ההסכם ב-2004; בית הדין נזף בוועדים וקבע וכי "ניסיונם להתנער מהסכם זה היה בלתי מכובד, והסב נזקים מרובים, באשר נמסר לבית הדין כי העבודה בנמל שובשה אגב כך".
 
מבדיקת מבקר המדינה עולה עוד כי מתאריך 4.9.02, מועד מתן התחייבות המדינה בבג"ץ להקפיד על נוהלי קליטה נאותים, עד 16.2.05, המועד שבו הפסיקה רשות הנמלים לנהל את נמל אשדוד, נקלטו בנמל 250 עובדים חדשים. הביקורת העלתה כי ל-116 מהם (כ-46%) היו 106 קרובי משפחה בקרב עובדי הנמל הוותיקים יותר. שיעור זה גדול משיעור הקרובים שנקלטו בנמל לפני התחייבות המדינה לבג"ץ. מכאן שהנהלת רשות הנמלים לא הקפידה למלא ההתחייבות לבג"ץ.
 
על פי דו"ח המבקר, נציגי ועדי העובדים בוועדות הקליטה נהגו להעניק ציון גבוה במיוחד למועמדים שהיו קרובי משפחה על מנת להעלות את סיכוייהם בקליטה לעבודה – וזאת בהשוואה למועמדים אחרים שהיו חסרי זיקה משפחתית למי מעובדי הנמל.
 
גם בחברת נמל חיפה ישנו אחוז גבוה במיוחד של עובדים הקשורים בקשר משפחתי ביניהם – 25% מעובדי חברת הנמל.
 
על פי דו"ח המבקר, ב-16.2.05, מועד בו הסתיים ניהול הנמל על ידי רשות הנמלים, הועסקו בחברה 923 עובדים, ל-221 מהם (24%) היו קרובי משפחה המועסקים בחברה; 113 עובדים מתוכם נקלטו לאחר שקרובי משפחתם כבר עבדו בנמל.
 
על פי דו"ח המבקר, העסקת קרובי משפחה בשיעור כה גבוה מסה"כ עובדי נמל חיפה מלמדת שבקבלת עובדים חדשים לנמל הייתה נטייה להעדיף מועמדים שיש להם קרובי משפחה.
 
ב-4.7.06 הועסקו בנמל חיפה 988 עובדים, ול-248 (25%) מתוכם היו קרובי משפחה בנמל. 125 עובדים נקלטו לאחר ש-123 קרובי משפחתם כבר עבדו בנמל. מאז הקמת החברה בפברואר 2005 ועד ל-4.7.06 נקלטו בנמל חיפה 40 עובדים חדשים. הביקורת העלתה כי לשמונה מהם (20%) יש קרובי משפחה שכבר עבדו בנמל.
 
יש לציין כי מצב זה קיים למרות ועל אף ההתחייבויות שלקחו ועדי חברות הנמל על עצמן בעת החתימה על הרפורמה בנמלים בשנת 2004.
 
מחברת נמל חיפה נמסר בתגובה לדו"ח המבקר כי "בשל נוהגים מחייבים, הסכמים קיבוציים ותנאים מחייבים אחרים, לפיהם פועלת החברה, לא ניתן למנוע באופן מלא את היווצרותם של יחסי כפיפות בין קרובי משפחה העובדים בסקטור התפעולי בחברה. יחד עם זאת החברה עושה ככל שביכולתה כדי לפקח על העסקת עובדים בכפיפות לקרובי משפחתם.
 
"בנוסף, החברה נמנעת מלהעסיק עובדים חדשים שיש להם יותר מקרוב משפחה אחד שכבר מועסק בחברה, ועושה מאמצים למנוע קליטת עובדים חדשים בעלי פוטנציאל העסקה בכפיפות ישירה לקרובי המשפחה שלהם.
 
"יש לציין עוד, כי למרות האמור בתקציר דו"ח המבקר בדבר השתתפות נציגות העובדים בוועדות המכרזים לקליטת עובדים חדשים, הנוהל והנוהג בחברת נמל חיפה הינם שנציג ועד העובדים משתתף בוועדות המכרזים כמשקיף וללא זכות הצבעה".
 
מחברת נמל אשדוד נמסר בתגובה כי "דו"ח מבקר המדינה מתייחס לתקופה מאז הקמת נמל אשדוד ועל כן הנתונים המוצגים בו הם תולדה של 41 שנה בהם נמל אשדוד פועל. הדו"ח אינו משקף את פעילותה של החברה מאז כניסתה לתפקיד,במסגרת הרפורמה בנמלים, בפברואר 2005. במסגרת פעילות זו מקפידה החברה לגייס עובדים בתהליך מכרז פומבי, שקוף והוגן על פי כישורים וכיום אחוז קרובי המשפחה בנמל עומד על 34%-32%. לא ניתן לשנות נתון זה במחי יד ועל כן, חברת נמל אשדוד פועלת באופן מתמשך על מנת לצמצם נתון זה לאורך השנים.
 
החברה ניהלה מאבקים משפטיים שבהם הציגה את עמדתה בנושא קליטת עובדים בשנים שבין 2004-2007 ופעלה עפ"י פסקי הדין שניתנו בנושא.
 
הנהלת חברת נמל אשדוד פועלת באופן מתמשך לצמצום אחוז קרובי המשפחה בנמל על ידי פרסום מכרז פומבי שוויוני ותחרותי לכל תפקיד (65% מהציון הסופי נקבע ע"י מכון חיצוני), קביעת קריטריונים ברורים לגבי איסור לעבודה באותה משמרת של קרובי משפחה למניעת ניגודי עניינים וכפיפויות בין קרובי משפחה ומעקב מצד המנהלים וסדרני העבודה על אי שיבוץ קרובי משפחה לאותה משמרת, על פי קריטריונים אלו, ביטול ההגבלה הגיאוגרפית של עבודה בנמל רק לתושבי אשדוד ופתיחת המכרזים לכל תושבי הארץ (דבר שבהכרח לאורך זמן יצמצם מספר קרובי המשפחה), חובת דיווח על קירבת המשפחה מיידית עם הגשת המועמדות,
 
כמו כן נמסר מחברת נמל אשדוד כי למספר תפקידים (מזכירות של מנכ"ל וסמנכ"לים ועבודה משפטית במחלקות המשפטיות) נאסרה לחלוטין ההעסקה למי שיש לו קרובי משפחה בנמל.