החל מ-1 ביוני יוטלו היטלי צפיפות על נמלי חיפה ואשדוד

נציגי איגוד המשתמשים בהובלה ימית ונציגי קונפרס EMTA סיכמו על החלת היטלי צפיפות למשך 3 חודשים בלבד. בנמל חיפה ייגבו 30 דולר ל-TEU בעוד שבנמל אשדוד ייגבו 22.5 דולר. ההיטל יחול על כל מכולות היבוא והיצוא


00:00 ,30.05.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

נציגי איגוד המשתמשים בהובלה ימית ונציגי קונפרס EMTA סיכמו על החלת היטלי צפיפות, בקו ישראל-צפון מערב אירופה, למשך 3 חודשים בלבד. בנמל חיפה ייגבו 30 דולר ל-TEU בעוד שבנמל אשדוד ייגבו 22.5 דולר. ההיטל יחול על כל מכולות היבוא והיצוא
 
נציגי קונפרס צפון-מערב אירופה, אשר נפגשו עם נציגי איגוד המשתמשים בהובלה ימית ב-15 במאי, העלו בפגישה את נושא היטלי הצפיפות בו דובר רבות לאחרונה. נציגי הקונפרנס טענו שבמהלך שלושת החודשים פברואר-אפריל 2006 נוצרו בנמלי חיפה ואשדוד המתנות ושהיות חריגות מהרגיל, ולאור התמשכות הצפיפות בנמלים הם מבקשים את הסכמת האיגוד לקביעת היטל צפיפות בשני הנמלים.
 
נציגי איגוד המשתמשים שמעו את טיעוני הקונפרנס להצדקת היטל הצפיפות בקווים, ולאחר בדיקות שערכו עם נמלי חיפה ואשדוד, הנתונים אכן הראו שקיימים עומסים גבוהים מהרגיל בנמלים, ואף בנמל חיפה יותר מבנמל אשדוד בשל גידול גבוה בנפח הפעילות בו ובמיוחד בפעילות השטעון.
 
למרות, שלטענת האיגוד, בהצגת הנתונים לא נוכו משתני עונתיות (ומדובר בתקופה, שאליה התנקז יבוא לקראת חגים ומועדים רבים יחסית: פורים, יום הבחירות, פסח ויום העצמאות וגם צומצמה פעילות הנמלים במועדים עצמם עקב חופשות עובדים) ולמרות, שלא נלקחו בחשבון שיפורים משמעותיים, המתבצעים הן בנמל חיפה והן בנמל אשדוד, הוחלט באיגוד המשתמשים בהובלה ימית לאשר את גביית היטל הצפיפות בנמלי חיפה ואשדוד בהתניות מסויימות, כמקובל בגביית היטלים מסוג זה.
 
לפיכך סוכם בין האיגוד לבין הקונפרנס כי כפיצוי על נזקי הצפיפות בחודשים פברואר-אפריל 2006 ייגבה היטל צפיפות במשך 3 חודשים בלבד, מה-1 ביוני עד ה-31 באוגוסט 2006, על כל מכולות היבוא והיצוא, כדלקמן:
בנמל חיפה ייגבו 30 דולר ל-TEU ו- w/m2 דולר למטעני LCL.
בנמל אשדוד ייגבו 22.5 דולר ל-TEU ו- w/m1.5 דולר למטעני LCL.
מינימום לשטר מטען - 1.5 דולר.
 
באיגוד המשתמשים ציינו כי גביית ההיטל נקבעה הפעם במחיר ל-TEU ולא כאחוז מדמי ההובלה, כפי שהיה בעבר, במכוון, מאחר שכל מכולה, לא משנה טיבה (רגילה, קירור, מסוכנת וכו') תופסת נפח זהה בנמל ותרומתה לצפיפות זהה.
 
למרות שזמן ההודעה המקובל לשוק על היטלים מסוג זה הינו 45 יום, הודיע האיגוד לנציגי הקונפרנס על נכונותו לאשר את התחלת הגבייה של ההיטל החל מה-1 ביוני,על פי בקשת הקונפרנס ועד ה-30 באוגוסט 2006 (תאריכי פריקה/טעינה).
 
כפי שסוכם בין שני הצדדים, תמשיך להיעשות בדיקה של ביצועי הנמלים במהלך התקופה, ואם הקונפרנס ימצא שלמרות השיפורים עדיין קיימים נזקי צפיפות לאחר התקופה הנדונה, כלומר, מחודש מאי 2006 ואילך, הוא יפנה לאיגוד בבקשה לדיון מחודש בנושא, ובכל מקרה גביית היטל הצפיפות לפי הסיכום הנוכחי תיעשה עד ה-30 באוגוסט 2006 בלבד.