המשרד להגנת הסביבה החל לגבש את היטל החופים

ההיטל המוצע הוא תשלום על תפיסת שטח מטר מרובע של מתקנים בחוף הים, בדומה לעיקרון הארנונה. המטרה בהיטל היא לשחרר חוף לטובת הציבור


00:00 ,15.11.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

ההיטל המוצע הוא תשלום על תפיסת שטח מטר מרובע של מתקנים בחוף הים, בדומה לעיקרון הארנונה. המטרה בהיטל היא לשחרר חוף לטובת הציבור
 
על פי חוק שמירת הסביבה החופית (2004) רשאי השר להגנת הסביבה בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להטיל היטל על מתקנים בתחום חוף הים הפוגעים בסביבה (100 מטר מקו המים).
 
במהלך השנתיים החולפות גיבש המשרד להגנת הסביבה יחד עם אנשי מקצוע ונציגי הארגונים הירוקים עמדה מקצועית באשר לגובה ההיטל ועל מי הוא יחול.
 
ההיטל המוצע הוא תשלום על תפיסת שטח (מ"ר) של מתקנים בחוף הים, בדומה לעיקרון הארנונה.
 
יש לציין כי היטל מסוג זה לא קיים במדינות אחרות, יחד עם זאת הלחץ על רצועת החוף הקצרה של ישראל (196 ק"מ בים התיכון), שחלקה תפוסה על ידי תשתיות ומתקני צבא, מותירים לציבור רק כ-2.5 ס"מ חוף פתוח לאדם. המטרה בהיטל היא לשחרר חוף לטובת הציבור.
 
המשרד להגנת הסביבה גיבש את הצעתו וכרגע מתנהלים דיונים עם משרד האוצר לצורך קבלת הסכמת שר האוצר להיטל כפי שנקבע בחוק החופים. ראש אגף כלכלה במשרד להגנת הסביבה, ניר קדמי, העריך כי בעתיד הקרוב יגובשו ההסכמות הנדרשות (בין משרדי הממשלה, הגופים הירוקים ונציגי מפעילי המתקנים החופיים) על מנת להביא את ההיטל לאישורה הסופי של הכנסת.