הנפקת חברות הנמל יוצאת לדרך: נבחרו מנהלי קונסורציום החתמים להנפקת נמלי חיפה ואשדוד

רשות החברות הממשלתיות בחרה היום את מנהלי קונסורציום החתמים להנפקת חברת נמל חיפה והנפקת חברת נמל אשדוד. כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים ומנורה מבטחים חיתום וניהול נבחרו לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים בהנפקת חברת נמל חיפה. פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקו


00:00 ,10.03.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות החברות הממשלתיות בחרה היום את מנהלי קונסורציום החתמים להנפקת חברת נמל חיפה והנפקת חברת נמל אשדוד. כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים ומנורה מבטחים חיתום וניהול נבחרו לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים בהנפקת חברת נמל חיפה. פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות, לידר הנפקות ואקסלנס נשואה חיתום נבחרו לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים בהנפקת חברת נמל אשדוד
 
רשות החברות הממשלתיות בחרה היום את כלל פיננסים חיתום בע"מ, לאומי פרטנרס חתמים בע"מ ומנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים הראשיים בהנפקת חברת נמל חיפה בע"מ. כמו כן, בחרה הרשות את פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ, לידר הנפקות (1993) בע"מ ואקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים הראשיים בהנפקת חברת נמל אשדוד בע"מ.
 
כלל פיננסים חיתום בע"מ נבחרה למנהלת ההנפקה הראשית ומרכזת ההנפקה, אשר תעמוד בראש קונסורציום החתמים של חברת נמל חיפה בע"מ.  פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ נבחרה למנהלת ההנפקה הראשית ומרכזת ההנפקה, אשר תעמוד בראש קונסורציום החתמים של חברת נמל אשדוד בע"מ.
 
ביום 18.2.2010 פרסמה רשות החברות הממשלתיות בקשה לקבלת פניות (RFP) משורה של חתמים ישראלים מובילים המעוניינים לשמש כמנהלי קונסורציום חתמים. במסגרת הפניה נבחנו מספר פרמטרים, אשר סייעו בהליך בחירת החתמים שירכיבו את הקונסורציום, ביניהם: ניסיון הפונים, התייחסותם לביקוש הצפוי ודרכי השיווק וההפצה המוצעות. כמו כן, התבקשו הפונים לציין בפנייתם היקף כספי של התחייבות מוקדמת לרכישת מניות באמצעות המכרז המוסדי. בקשה זו נועדה, בין היתר, לבחון את מחויבותם של הפונים לתהליך, יכולת העמדת המקורות שלהם ואת אמונתם ביכולת להפיץ את המניות המוצעות.
 
קבוצת מנהלי הקונסורציום הורכבה על ידי רשות החברות הממשלתיות, לאחר שנבחרה מבין כל החברות, אשר הגישו פניותיהן כיחידים. ביום 1.3.2010 התקבלו ברשות החברות הממשלתיות 11 פניות של חתמים פוטנציאלים. הרשות ביצעה סבב ראיונות אשר בסופם נבחרו הגופים המוזכרים לעיל. לאור העובדה כי מדובר בשתי הנפקות אשר יבוצעו בתהליכים מקבילים, נבחרו שני קונסורציומים.
 
מנהל רשות החברות הממשלתיות, דורון כהן, ציין כי מספר הפונים הרב והמחויבות הכספית שהתקבלה מהפונים במסגרת הפניה, מבטאת את העניין הרב שמגלה השוק בהנפקות חברות הנמל. כהן הוסיף כי מדובר במהלך הפרטה בעל חשיבות גבוהה למשק הישראלי עקב תפקידן החשוב של חברות הנמל בכלכלת ישראל בכלל, ולסחר החוץ בפרט, ועקב היותם של נמלים אלו השער העיקרי של היבוא והיצוא הישראלי.
 
מדובר בשלב הראשון של הפרטת חברות הנמל כפי שנקבע בהחלטת ההפרטה מיום 9.9.2009. במסגרת שלב זה, תמכור המדינה במהלך שנת  2010  15% מאחזקותיה בכל אחת מחברות הנמל.
 
גיזה, זינגר, אבן משמשים כיועצי הנפקה של רשות החברות הממשלתיות במסגרת הצעת המכר של המדינה בשלב הראשון של ההפרטה.
 
משרד עורכי הדין המלווים את התשקיף מטעם רשות החברות בחברת נמל חיפה הינו  שניצר, גוטליב, סאמט ושות'.     
             
משרד עורכי הדין המלווים את התשקיף מטעם רשות החברות הממשלתיות בחברת נמל אשדוד הינו  גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'.