ועדת הביקורת ברשות הנמלים: נקלטו עובדים ללא השכלה מתאימה - ובלי מכרז

ליקויים התגלו בהליך הקליטה של 23 מתוך 47 העובדים שהתקבלו למטה רשות הנמלים בין ינואר 2001 ליוני 2003 - כך עולה מטיוטת דו"ח של ועדת הביקורת הפנימית של רשות הנמלים


00:00 ,17.12.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
ליקויים התגלו בהליך הקליטה של 23 מתוך 47 העובדים שהתקבלו למטה רשות הנמלים בין ינואר 2001 ליוני 2003 - כך עולה מטיוטת דו"ח של ועדת הביקורת הפנימית של רשות הנמלים.

מטיוטת הדו"ח עולה כי 13 עובדים התקבלו ללא מכרז למטה הרשות, על אף שהמשרות שלהם אינן פטורות ממכרז. עורכי טיוטת הדו"ח ממליצים לבחון את חיוניות העסקתם של עובדים אלה. זאת ועוד, מעיון בתיקים האישיים של סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, סמנכ"ל הכספים והיועץ הבכיר למנכ"ל, לא ניתן לדעת האם עמדו בפני ועדת קבלה או מיון כפי שמתבקש במשרות מסוג זה. עורכי טיוטת הדו"ח קובעים כי מאחר שלא קיים כל תיעוד בעניין, יש להניח כי הליך מסוג זה לא התקיים.

בנוסף נקלטו כמה עובדים כ"עתודה ניהולית"; ואולם לפי טיוטת הדו"ח, במועד קבלתם לעבודה לא היתה קיימת מסגרת פורמלית מאושרת להעסקת עובדים כ"עתודה ניהולית".

מטיוטת הדו"ח שהוכנה בדצמבר 2003 ונדונה רק בימים אלה, עולה כי באחריות הכוללת לקבלת העובדים בתקופה האמורה, נשאו שניים: מנהל נמל אשדוד המכהן שאול רותם שכיהן כסמנכ"ל משאבי אנוש עד לאמצע יולי 2002; ומחליפו הסמנכ"ל - יחזקאל דסקל. שמו של רותם נקשר גם בטיוטת בדו"ח נוספת שנדונה השבוע במועצת רשות הנמלים, והעוסקת בסדרי קבלת עובדים באשדוד ב-2003-2002. על פי טיוטת דו"ח זו, גם בנמל אשדוד התגלו ליקויים לכאורה בקליטת העובדים.

עוד עולה מטיוטת הדו"ח כי שלושה עובדים התקבלו במטה הרשות ל"משרות אמון" (משרות אליהן מתקבלים ללא מכרז) - נהג מנכ"ל, מזכירת מנכ"ל ויועץ בכיר למנכ"ל; ואולם בתקופת קבלתם לא היה מסמך המפרט את רשימת המשרות שהוגדרו כ"משרות אמון". שניים מהם הועברו לאחר מכן, ללא מכרז, למשרות אחרות שאינן פטורות ממכרז.

עוד עולה מטיוטת הדו"ח, כי גם העסקתם של עובדים על פי חוזים אישיים לאחר מכרז, לא בוצעה על פי הנהלים. בנוסף, 12 עובדים התקבלו לעבודה על אף שבמועד קליטתם לא הוגדרו דרישות התפקיד, בהן השכלה, ניסיון ומבחני התאמה.

זאת ועוד, לשניים מהעובדים שהתקבלו לעבודה בתקופה שנבדקה, ניתן מעמד קבוע ברשות ורמת שכר חריגה - בניגוד לנהלים. כך למשל, עובד קיבל קביעות לאחר שנה וחצי בלבד במקום שלוש שנים. בנוסף, בתחילת תקופת העסקתו במשרד הראשי קיבל העובד שכר של 12,081 שקל ברוטו, וכעבור שנה בלבד הסתכמה משכורתו ב-26,057 שקל ברוטו, עלייה של 116%. לפי טיוטת הדו"ח, המדובר בעלייה חריגה. עורכי טיוטת הדו"ח ממליצים לבחון את המשך העסקתם של שני העובדים ברשות.

ביקורת נוספת נמתחה על מינויו של ראש מינהלת פרויקט נמל הכרמל בחיפה, תפקיד בכיר שמתלווה אליו משכרות של 33,479 שקל. על פי טיוטת הדו"ח, הליך בחירתו של העובד נעשה שלא בהתאם לנהלים וללא מכרז - למשרה דרוש עובד בעל השכלה בהנדסה אזרחית או בינוי ערים, ואולם לעובד תואר ראשון במדע המדינה והוא בוגר המכללה לפיקוד ומטה של צה"ל. בנוסף, נקבע, אין לעובד את הניסיון הנדרש בתחום פרויקטים הנדסיים.

מרשות הנמלים נמסר בתגובה כי דו"ח הביקורת הובא לדיון בוועדת הביקורת של מועצת רשות הנמלים ב-27 בספטמבר 2004, שבועות ספורים לאחר שהוגש על ידי מבקר הפנים של הרשות ליו"ר המועצה, דן תיכון; ועדת הביקורת קיימה מאז כמה ישיבות, עבודתה מצויה בשלבים הסופיים, והיא צפויה להגיש את המלצותיה בשבועות הקרובים.


הליך קליטה נוסח רשות הנמלים

* 13 עובדים התקבלו ללא מכרז למטה הרשות בין 2001 ליוני 2003, בניגוד לנהלים

* לא ברור אם שני סמנכ"לים והיועץ הבכיר למנכ"ל עמדו בפני ועדת קבלה כמתבקש

* שלושה עובדים התקבלו ל"משרות אמון" אף שלא היה מסמך המפרט מהן המשרות האלו

* 12 עובדים התקבלו לעבודה ללא שהוגדרו דרישות התפקיד, בהן השכלה וניסיון

* עובד קיבל קביעות לאחר שנה וחצי בלבד במקום שלוש שנים, ומשכורתו גדלה ב-116% בתוך שנה