ועד עובדי נמל חיפה מאיים להשבית העבודה בנמל אחרי החגים

זאת בעקבות החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה להפריט את חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה. טוענים כי יש מספר רב של נושאים לדיון לפני שיחל תהליך ההפרטה. מאיר תורג'מן: "השרים מתעלמים מאיתנו, אנחנו נלחמים על הביטחון התעסוקתי של העובדים"


00:00 ,09.09.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת בעקבות החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה להפריט את חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה. טוענים כי יש מספר רב של נושאים לדיון לפני שיחל תהליך ההפרטה. מאיר תורג'מן: "השרים מתעלמים מאיתנו, אנחנו נלחמים על הביטחון התעסוקתי של העובדים"
 
ועד עובדי נמל חיפה מאיים לשבש את פעולת הנמל לאחר החגים. מוועד העובדים של הנמל נמסר כי לוועד נודע הבוקר כי בכוונת שר האוצר ושר התחבורה להגיש היום לממשלה את הצעתם להפריט את נמלי חיפה ואשדוד בדרך של מכירת מניות המדינה בשלבים, ידיעה אשר התאמתה בהמשך היום עם הודעת משרד האוצר על החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה להפריט את חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה - החלטה אשר התקבלה פה אחד על ידי חברי הוועדה (ר' ידיעה נפרדת).
 
בתגובה מסר מאיר תורג'מן, יו"ר ועד העובדים בנמל חיפה: "שר האוצר ושר התחבורה לא הפנימו את העובדה שלא ניתן להתקדם בהנפקת המניות עד אשר ייפתרו כל הנושאים שעומדים על הפרק מאז החתימה על הסכם הרפורמה ב-2005. השרים מתעקשים להמשיך ולהתנהל במנותק מהנעשה בנמלים. לצערי, הם לא מותירים בפנינו ברירה ונראה כי נאלץ לנקוט בצעדים ארגוניים שישבשו את פעילות הנמל מיד לאחר החגים וזאת עד אשר יובטח ביטחונם התעסוקתי של כל העובדים בנמל."
 
בשיחה שערכה מערכת Port2portעם מאיר תורג'מן הוא ציין כי כבר היום נעשתה פנייה ליו"ר ההסתדרות וזאת על מנת לאשר במשק סכסוך עבודה כללי – כולל הפסקת עבודה.
 
נזכיר כי לפני מספר שבועות פנה יו"ר הוועד במכתב מפורט לשרי האוצר והתחבורה בנוגע לנושאים שיש ליישב בטרם התחלת ההפרטה והנפקת המניות ובניהם: נושא פיתוח חזית הים העירונית בחיפה על השטחים המערביים של הנמל, תמ"א 3/13, הרפורמה בתעריפים ונושאים נוספים עקרוניים שבשלב זה פוגעים בחוסנה הכלכלי של חברת נמל חיפה, מהווים הפרה של ההסכם הקיבוצי ופוגעים בביטחון התעסוקתי של עובדי הנמל.
 
תגובת משרד האוצר: על העובדים לשתף פעולה עם ההפרטה
 
ממשרד האוצר נמסר בתגובה כי "בכוונתנו יחד עם משרד התחבורה לפתור את כל הסוגיות ובכלל זה גם אלו של הוועד טרם ההפרטה. עם זאת יש להזכיר כי העובדים חתומים בהסכם קיבוצי על פיו הם חייבים לשתף פעולה באופן מלא עם ההפרטה".