ועד עובדי נמל חיפה פותח במאבק: "לא נשתף פעולה עם הרפורמה ולא נאפשר הנפקת המניות"

במכתב שהוציא הבוקר יו"ר ועד העובדים בנמל חיפה לשרי האוצר והתחבורה נטען כי "התוכנית לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה מהווה הפרה בוטה של ההסכם שנחתם ב-2005 ופוגעות בביטחון התעסוקתי של העובדים". טוען: המשך הניסיונות לגזול השטחים מחברת הנמל ייחשבו כהפרה חד צדדית


00:00 ,22.07.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

במכתב שהוציא הבוקר יו"ר ועד העובדים בנמל חיפה לשרי האוצר והתחבורה נטען כי "התוכנית לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה מהווה הפרה בוטה של ההסכם שנחתם ב-2005 ופוגעות בביטחון התעסוקתי של העובדים". טוען: המשך הניסיונות לגזול השטחים מחברת הנמל ייחשבו כהפרה חד צדדית של הסכם הרפורמה
 
ועד העובדים בנמל חיפה פתח הבוקר במאבק נגד ראש עיריית חיפה, יונה יהב, ונגד הוועדה הבין משרדית להכנת תוכנית "חזית הים העירונית חיפה" בראשות מנכ"ל משרד הפנים אריה בר .
 
בוועד העובדים טוענים כי במידה והתוכנית תצא לפועל היא תפגע בערך חברת נמל חיפה, בשווייה ובאיתנותה הכלכלית באופן שעלול להשפיע בצורה משמעותית על הביטחון התעסוקתי של העובדים. נוסף על כך, טוענים בוועד כי מדובר בהפרה חד צדדית של הסכם הרפורמה בנמלים שנחתם בשנת 2005.
 
נזכיר כי בבסיס התוכנית לפיתוח חזית הים העירונית בחיפה עומדים השטחים המערביים של נמל חיפה (הרציף המערבי) – שטחים שלטענת העובדים נמסרו לחברת נמל חיפה כחלק מהסכמת העובדים למתווה הרפורמה בנמלים.
 
הבוקר שלח יו"ר ועד העובדים בנמל, מאיר תורג'מן, מכתב לשר האוצר יובל שטייניץ, לשר התחבורה ישראל כ"ץ ולאסף רגב, סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות הממונה על נושא הרפורמה בנמלים, בו הודיע להם כי עד אשר לא יימצא פתרון שיבטיח את חוסנה של חברת נמל חיפה ואת הביטחון התעסוקתי של העובדים, אין בכוונתם לקחת חלק בהליך הרפורמה ולאפשר את הנפקת מניות החברה.
 
בין יתר הדברים כותב נציג עובדי נמל חיפה כי "ישנה התעלמות מוחלטת מהצרכים העתידיים של חברת נמל חיפה, מעתידם של מאות עובדי הנמל תוך פגיעה בזכויות הקניין שלהם ומעתידם של אלפי העובדים הנוספים המתפרנסים  במעגל השני והשלישי מהפעילות הנמלית בחיפה".
 
עוד נכתב כי לאחר בדיקת הפרוטוקולים של הוועדה הבינמשרדית שבראשה עומד אריה בר התברר ליו"ר הוועד, לתדהמתו הרבה, כי הוועדה לא מצאה לנכון לזמן את נציגי חברת נמל חיפה ואת נציגי העובדים בנמל, לדיונים  שהתקיימו לקראת אישור התוכנית לפיתוח חזית הים העירונית בחיפה – והם הסתפקו אך ורק בנציגי חברת נמלי ישראל.
 
בוועד טוענים כי העמדות אשר הוצגו על ידי נציגי חנ"י בדיונים אינן משקפות את עמדת נמל חיפה והעובדים. "בפועל,  עמדתנו מעולם לא הובאה לשולחן הדיונים. היתה התעלמות מוחלטת מהעובדים, כאילו אנחנו לא צד בעניין וזאת למרות שברור לכל שהעובדים הם הנפגעים העיקריים מהמהלך" אמרו הבוקר בוועד העובדים.
 
נציגי עובדי הנמל שלחו הבוקר מכתב נוסף הממוען לראש עיריית חיפה, יונה יהב, ובו נכתב בין היתר כי "העירייה, ואתה בראשה, מנצלים מצב סטטוטורי ארעי של חנ"י ומדברים מזה חודשים ושנים על עתיד פיתוחה של העיר חיפה לתוך  שטחי נמל חיפה - תוך התעלמות מופגנת ובוטה מעובדי חברת נמל חיפה". 
 
".... אנחנו רואים בפירוש את הצעדים שנוקטת עיריית חיפה כפגיעה בחברת נמל חיפה ובחוסנה הכלכלי. שכן, שטחים אלה נמסרו כחלק מהסכמת העובדים לקביעת מתווה הרפורמה. במידה ויימשכו הניסיונות של עיריית חיפה - באופן חד צדדי - לגזול שטחים אלה מחברת נמל חיפה - אנחנו, העובדים, נראה בכך הפרה חד צדדית של הסכם - על כל המשתמע מכך".
 
יו"ר ועד העובדים בחברת נמל חיפה ציין הבוקר כי "עובדי נמל חיפה לא ישבו בחיבוק ידיים כאשר נעשים ניסיונות בוטים כל כך לפגוע במקום עבודתם ובפרנסתם. עד אשר לא יימצא פתרון ראוי אין לנו כוונה לשתף פעולה, בכל צורה שהיא, עם הליך הרפורמה. ממשלת ישראל אישרה את הסכם 2005 וחתמה עליו. מן הראוי שממשלת ישראל, על כל שלוחותיה, תדאג לעמוד בהסכם הזה. לא יעלה על הדעת שעיריית חיפה, בגיבוי גורמים ממשלתיים, יבקשו לבצע שינויים כל כך מהותיים בהסכם מבלי להיוועץ עם נציגי העובדים – זו פשוט שערורייה ולא נוכל לעבור על כך לסדר היום".