חברת מעלות העניקה דירוג AA לנמל חיפה

בכוונת חברת נמל חיפה לגייס 550 מיליון שקלים באמצעות אג"ח בהנפקה פרטית – זהו מהלך ראשון של חברת נמלים בשוק ההון. הסכום מיועד לממן חלק מתוכנית ההשקעות של החברה בשנים הקרובות. מעלות: "לחברה ניהול טוב"


00:00 ,06.05.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

בכוונת חברת נמל חיפה לגייס 550 מיליון שקלים באמצעות אג"ח בהנפקה פרטית – זהו מהלך ראשון של חברת נמלים בשוק ההון. הסכום מיועד לממן חלק מתוכנית ההשקעות של החברה בשנים הקרובות. מעלות: "לחברה ניהול טוב"
 
דירוג ראשון לחברת נמל בישראל ומהלך ראשון של נמל ישראלי בשוק ההון הישראלי. היום הודיעה חברת נמל חיפה כי קיבלה דרוג AA/Stable מחברת הדירוג מעלות למסגרת גיוס של 550 מיליון שקל. נמל חיפה מתכוון לגייס סכום זה באמצעות הנפקה פרטית של סדרת אגרות חוב לתקופה של 10 שנים. גיוס אגרות החוב מיועד לממן חלק מתוכנית ההשקעות של החברה בשנים הקרובות. חברת נמל חיפה הינה חברת הנמל הראשונה המשלימה הליך דירוג, וזאת תוך הצגת חוסן פיננסי המאפשר דירוגה ברמה העליונה בדירוגים בישראל, למרות אי-קיומם של דוחות כספיים מבוקרים לחברה.
 
דירוג החברה ברמת AA/Stable הינו גבוה ביותר יחסית לחברות ממשלתיות, והוא מקבל משנה תוקף ואפילו תקדימי בהיותו שמרני, לדברי מעלות, על רקע אי קיומם של דוחות כספיים, להערכת מעלות השלמת הכנתם של דוחות כספיים מסודרים כתוצאה מהמעבר למעמד של חברה, עשוי להשפיע לחיוב על תחזית הדירוג של נמל חיפה. אי קיומם של דוחות כספיים נובע מעיכוב הסדרתם של דוחות הסגירה של רשות הנמלים והרכבות.
 
הדירוג הגבוה התקבל, בין היתר, לאור הערכת רמות הסיכון הענפי והסיכון העסקי בפעילות הנמל כנמוכות בהרבה מהממוצע, שהתבססו על כושר התחרות של החברה בשווקים בהם היא פועלת, אופי פעילותה, המובילות של החברה בתחומי עיסוקה והאסטרטגיה של החברה לשנים הקרובות. אחד הגורמים המרכזיים אותו מציינת מעלות בשיקולי הדרוג, וזאת דווקא על רקע גורמי אי הוודאות בסביבה הרגולטורית בה פועל הנמל, היא איכות הניהול: "לחברה ניהול טוב: למנהלי החברה ניסיון רב בהתמודדות עם הקשיים הניצבים בפני חברה מסוג זה בהתמודדות מול ועדי עובדים ורגולטורים ופיתוח רמות שירות ומקצועיות עבור לקוחות", אומרים במעלות.
 
הנהלת החברה השלימה לאחרונה את היערכותה לקראת יישום תוכניתה העסקית והאסטרטגית:
גיבוש תוכנית עסקית בשיתוף BDO זיו האפט ייעוץ. התוכנית כללה ניתוח והתייחסות פרטנית לפרמטרים שונים כמו כמויות מטענים, הכנסות, הוצאות, השקעות, יחסים פיננסים ועוד.
 
גיבוש תוכנית אסטרטגית באמצעות CORNELL, חברת ייעוץ בינ"ל המתמחה בייעוץ אסטרטגי בתחום הנמלים. להלן עיקרי האסטרטגיה: על בסיס פיתוח נמל כרמל א' עריכת הסכמים ושותפויות אסטרטגיות וחתימה על חוזי שירות לטווח ארוך עם חברות ספנות גדולות המגיעות לאזור,הקמת טרמינל מכולות במרכז הארץ, עידוד של יזמים פרטיים לפתח מרכזים לוגיסטיים בשטחי העורף של הנמל ובאזור חיפה, הגדלת התפוקות על בסיס פיתוח רב שנתי תוך ייעול והכנסת שיטות עבודה  וטכנולוגיות מתקדמות, תכנון הקמת waterfront, ועוד.
 
דוד חרמש, יו"ר חברת נמל חיפה: "אנו שבעי רצון מהדירוג הגבוה המציין בראש ובראשונה את איכות הניהול כמרכיב חשוב בשיקולי הדירוג. אנו מאמינים כי באמצעות הדירוג נוכל לגייס בתנאים נוחים את ההון הנחוץ לנו לצורך ההשקעות הנדרשות בנמל שסבל מחוסר השקעות מספיקות במהלך כ-10 השנים האחרונות ולהדבקת הפערים לרמת הביקושים העולה בישראל כמו גם למגמות הבינלאומיות בתובלה הימית. אנו מקווים כי כל הגורמים הממשלתיים יבינו את הפוטנציאל הכלכלי הקיים בנמל חיפה לקידום כלכלת ישראל ופיתוח הצפון ויתנו הפעם ידם לקידום הנמל. "
 
עמוס עוזני, מנכ"ל נמל חיפה: "הדירוג  הוא תעודת הערכה להנהלת הנמל ועובדיו אשר למרות תנאים מורכבים ומאתגרים ועם מכשולים לא קלים, הגענו לנקודה זו. ההנהלה גיבשה אסטרטגיה ותוכנית עבודה המושתתים על חשיבה עסקית, ניהול מתקדם ועובדים מיומנים ומקצועיים. כל אלה, אני מאמין, יסייעו לנו לרכוש את אמון המשקיעים בשוק ההון ולגייס בתנאים נוחים, לטובת האצת פיתוח הנמל."