לין למופז: עליך ליטול באופן מיידי אחריות אישית על המצב בנמלים

בתגובה לעיצומים האחרונים בנמל חיפה קרא נשיא איגוד לשכות המסחר לשר התחבורה לעשות סדר בנמלים ולהבטיח תקופה של שקט תעשייתי. מוסיף: "התביעה לקבלת קרובי משפחה כעובדי נמל סותרת את עקרונות החוק בישראל"


00:00 ,16.09.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

בתגובה לעיצומים האחרונים בנמל חיפה קרא נשיא איגוד לשכות המסחר לשר התחבורה לעשות סדר בנמלים ולהבטיח תקופה של שקט תעשייתי. מוסיף: "התביעה לקבלת קרובי משפחה כעובדי נמל סותרת את עקרונות החוק בישראל"
 
"העובדים בנמלי ישראל לא יכולים לשתק את העבודה בנמלים בגלל תביעה זו או אחרת. שר התחבורה חייב לעשות סדר. עליו להבטיח תקופה של שקט תעשייתי אמיתי ומלא כדי שאפשר יהיה להתמודד עם הבעיות האמיתיות ששוררות בנמלים". כך אמר הבוקר אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בתגובה לעיצומים בנמל חיפה בערב ראש השנה ולירידה הנמשכת ברמת התפוקות והתפקוד בנמלים.
 
לטענת לין, ציבור המשתמשים בנמלים סובל מבעיות שוטפות מהותיות כמו העדר תשתיות, העדר ציוד, מבנה עבודה שמאפשר ניצול חלקי בלבד של התשתיות והציוד. בנוסף, ישנן הפרעות כתוצאה מסכסוכים בלתי פוסקים ביחסי העבודה, כמו הפגיעה הקשה האחרונה בנמל חיפה בגלל תביעת עובדים לקבל את בני משפחתם לעבודה בנמל. לדבריו, תביעה דומה לה היוותה בעבר הלא רחוק מקור לסכסוך עבודה בנמל אשדוד.
 
"התביעה לקבלת קרובי משפחה כעובדים בנמלים סותרת את עקרונות החוק בישראל ובעיקר את הוראות חוק שיווין הזדמנויות בעבודה. הדבר מעיד כי משהו כנראה רקוב בממלכת דנמרק".
 
לדבריו, הכוח המופרז והמופקר של הוועדים נובע מחולשת הממשלה ומכך שאין היא שמה מחסום אחת ולתמיד לנזקים שנגרמים למשק על ידי קומץ עובדים שנהנים מרמות שכר גבוהות.
 
המצב הירוד בנמלים הופך להיות סיבה מרכזית לעיכוב בצמיחת המשק, טוען לין ועל כן הוא קורא לשר התחבורה ליטול באופן מיידי אחריות אישית על המצב בנמלים ולא להסתפק בהקמת ועדות רבות משתתפים שתועלתן מוגבלת.
 
כזכור, ערב החג מתח לין ביקורת חריפה על ועד העובדים בנמל חיפה, אשר התנהגותו מהווה דוגמה להתנהגות כוחנית לשמה, וקרא לין לממשלה להכריז על מצב חירום בנמל חיפה על פי סעיף 160 לחוק העונשין, התשל"ז –1977. בהתאם לסעיף זה אם ראתה הממשלה כי ביחסי העבודה הפרעות חמורות המסכנות את המסחר עם מדינות חוץ או פוגעות בהם, רשאית היא להכריז על מצב חירום לעניין זה, וכל המסית, מסייע או מעודד להשבתה או לשביתה כאמור דינו מאסר שנה אחת.
 
טרם נמסרה תגובת שר התחבורה לדברים.