לשכת הספנות מסתייגת מהאיומים שהפנו חברות המנייה

פורום חברות המנייה שיגר לאחרונה מכתבי אזהרה לחברי דירקטוריון נמל אשדוד בו הם מאיימים בצעדים משפטיים במידה ויפגעו, לטענתם, האינטרסים של לקוחות הנמל; ראובן צוק: אנו מסתייגים מתוכן מכתבם ובמיוחד מהמשתמע ממנו, כאילו הוא נכתב על דעת סוכני האניות או מטעמם


00:00 ,12.12.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

איריס שטרק, ראובן צוק וגד שפר הגיעו להסכמה, לפני ימים אחדים, בנוגע לתפקידן של חברות המניה בנמל בנושא סוגיית הנוכחות של חברות המניה בחדר ה- TOS. יומיים בלבד לאחר שפורסם ההסדר, שיגרו חברי פורום חברות המנייה, באופן מפתיע,  פניה אישית אל כל אחד מחברי דירקטוריון נמל אשדוד. חברי מועצת המנהלים של נמל אשדוד הוזהרו, ע"י חברות המניה, שהם יוחזקו כאחראים אישית לפגיעה בלקוחות הנמל ובמשתמשים בשירותי חברות המניה, במידה ולא נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים הקשורים להכנסת מערכת ה- TOS.
 
מכתבם של חברי פורום חברות המנייה עורר את כעסו של ראובן צוק, נשיא לשכת הספנות. "המכתב אינו תואם הסיכום שבין לשכת הספנות לנמל אשדוד בנושא. מכתבכם לוקה בפרטים ואינו מדייק לפחות בנושאים הקשורים בעבודת סוכני האוניות בנמל אשדוד בכלל ובמערכת ה– TOSבפרט", כתב צוק.
 
צוק הוסיף וציין שחברי הלשכה, שהינם בין היתר לקוחות חברות המניה אולם קודם כל לקוחות הנמל, מסתייגים מתוכן מכתבם ובמיוחד מהמשתמע ממנו, כאילו הוא נכתב על דעת סוכני האניות או מטעמם.
 
נשיא לשכת הספנות דרש מחברות המנייה להבהיר לחברי דירקטוריון נמל אשדוד שקיבלו את המכתבים, כי זה לא נכתב על דעת סוכני האניות, או אף בידיעתם, וכי הוא משקף את עמדת פורום חברות המניה בלבד. "למותר לציין, כי אנו שומרים לעצמנו הזכות להעביר תוכן מכתבנו זה לידיעת המכותבים למכתבכם במועד ובדרך שנמצא לנכון".