מונתה ועדת איתור לבחירת מנכ"ל לחברת נמל אילת

ועדת האיתור צפויה להתכנס ולדון בהצעות השונות החל מסוף חודש אוגוסט ובכוונתה להגיש לדירקטוריון את המלצתה למועמד הראוי במהלך חודש ספטמבר


00:00 ,12.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת האיתור צפויה להתכנס ולדון בהצעות השונות החל מסוף חודש אוגוסט ובכוונתה להגיש לדירקטוריון את המלצתה למועמד הראוי במהלך חודש ספטמבר
 
ועדת איתור לבחירת מנכ"ל לחברת נמל אילת הוקמה בסוף השבוע. בראש הוועדה יעמוד יו"ר דירקטוריון החברה, עו"ד יאיר חזן.
 
חברת נמל אילת החליטה לצאת בפרסום מודעות בעיתונות והיא קוראת למועמדים ראויים להגיש את מועמדותם למשרת המנכ"ל. ועדת האיתור צפויה להתכנס ולדון בהצעות השונות החל מסוף חודש אוגוסט ובכוונתה להגיש לדירקטוריון את המלצתה למועמד הראוי במהלך חודש ספטמבר.
 
המנכ"ל הנבחר יחליף בתפקידו את משה מיץ, המסיים בימים אלה את כהונתו בתום כשנה וחצי. בין תנאי הסף, קבע דירקטוריון החברה את הדרישה לעמידה בתנאים: תואר אקדמי בכלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון,  מינהל ציבורי או הנדסה, ניסיון של 5 שנים לפחות בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי או בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות ציבורי בנושאים רלוונטיים לתחום עיסוקיה העיקריים של חברת הנמל. הצעות תתקבלנה לא יאוחר מיום 28.8.2008.