מסתמן: פשרה במינהל מקרקעי ישראל בנושא אדמות הקישון

כ-600 דונם מקרקעות מורד הקישון ישונו מייעודם כעורף נמל וישמשו כשטח ציבורי. בין השטחים שיועברו לרשות חנ"י גם 95 דונם על גדות הנחל וכן שטח חלופי נוסף שמיקומו טרם נחשף. חברת נמלי ישראל: ההחלטה תומכת בעמדת חנ"י לאיזון בין צורכי הפיתוח של הנמל לבין הצורך לפתח


00:00 ,29.07.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

כ-600 דונם מקרקעות מורד הקישון ישונו מייעודם כעורף נמל וישמשו כשטח ציבורי. בין השטחים שיועברו לרשות חנ"י גם 95 דונם על גדות הנחל וכן שטח חלופי נוסף שמיקומו טרם נחשף. חברת נמלי ישראל: ההחלטה תומכת בעמדת חנ"י לאיזון בין צורכי הפיתוח של הנמל לבין הצורך לפתח הטבע והנוף
 
היום החליטה ועדת המנכ"לים שדנה בעתידם של שטחים באזור נחל הקישון להמליץ למועצת מינהל מקרקעי ישראל כי כ-600 דונם מקרקעות מורד הקישון ישונו מייעודם כעורף נמל וישמשו כשטח ציבורי. הוועדה תמליץ למועצת המינהל שהשטח "יצבע כירוק" בתמ"א 30 ויירשם על שם מדינת ישראל. עוד המליצה הוועדה כי רוב השטחים יועברו למעשה לידי חברת נמלי ישראל כך שישמשו כ"עורף הנמל". בין השטחים שיועברו לרשות חנ"י גם 95 דונם על גדות הנחל שכבר הוכשרו על ידי חנ"י לאחסון מכולות. החלטת ועדת המנכ"לים תובא להכרעה בפני מועצת מנהל מקרקעי ישראל בקרוב.
 
ארגוני הסביבה, שדרשו כי 1,200 דונם סמוך לנחל יהפכו לפארק ציבורי, קיבלו רק מחצית מהשטח שביקשו - אך לא את אותו "שטח מריבה" שכלל את שטח 95 הדונם המוזכר.
 
לגבי שאר השטחים שנשארים בשטח הפארק הוסכם כי תיערך תוכנית לפיה אחסון המכולות ישולב בסביבת הפארק כך שלא ייראו מכולות מהפארק. עוד נקבע כי חברת נמלי ישראל תקבל  מידי המינהל שטח חלופי שישמש כעורף נמל, אך טרם נחשף באיזה שטח חלופי מדובר והיכן הוא ממוקם.
 
מחברת נמלי ישראל נמסר בתגובה להחלטת ועדת המנכ"לים כי "הצעת ההחלטה המתגבשת תומכת באינטרס הציבורי שמבטאת עמדתה של חברת נמלי ישראל שאין להזניח ולהפקיר את פיתוח חיפה והצפון ויש לאזן כראוי בין צורכי הפיתוח של נמל חיפה, שמהווה מנוף כלכלי ומקור תעסוקה מרכזי לכלל יישובי צפון הארץ, לבין הצורך לפתח את הטבע והנוף במרחב הקישון.
 
"עמדתה של חברת נמלי ישראל לפיה יש להקצות לפיתוח הנמל שטחים חלופיים בהיקף דומה בתמורה לשטחים של החברה במורד הקישון - עומדת בבסיס הצעת ההחלטה של הוועדה".
 
מרשות נחל הקישון (רנ"ק) נמסר בתגובה להחלטת ועדת משנה של מינהל מקרקעי ישראל כי "לאחר מאבק מתמשך שניהלה רשות נחל הקישון בתמיכת השר להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע וארגוני הסביבה ובסיוע של גורמי אקדמיה בכירים, התקבלה היום החלטה על ידי ועדת משנה של מינהל מקרקעי ישראל לפיה כ- 600 דונם במורד נחל קישון יוקצו כפארק לטובת הציבור. אנו רואים בהחלטה זו צעד חשוב ראשון בהכרה של מקבלי ההחלטות בצורך לכבד את ערכי הטבע וצרכי הציבור ובטוחים שתושבי חיפה והסביבה יברכו על תוספת של כ- 570 דונם לפארק הקיים". מרנ"ק ביקשו להזכיר עוד כי ההחלטה טעונה אישור של מועצת מנהל מקרקעי ישראל.
 
מארגון חיים וסביבה, ארגון הגג של ארגוני הסביבה, נמסר בתגובה כי "היקף הפארק המתוכנן קטן מדי, והקרבה למשטחי אחסון המכולות תיפגע ביכולת לשקם את הנחל ולפתוח את גדותיו בפני הציבור. ארגוני הסביבה מקווים, כי מועצת מקרקעי ישראל שתדון בהמלצת הועדה, תקצה לפארק שטחים נוספים, ותמצא שטחים חלופיים שישמשו למשטחי אחסון המכולות העתידיים של הנמל, ולא על גדות הנחל".
 
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי שטחי מורד נחל הקישון מהווים חלק מסך השטחים שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל ומיועדים לשמש כעורף נמל. על פי הסכם חתום בין משרד התחבורה למשרד האוצר נקבע כי שטחים אלו יועברו לחברת נמלי ישראל. המשרד להגנת הסביבה התנגד להסכם החכירה וטען כי יש להקצות מאות דונמים משטחי מורד נחל הקישון לטובת הקמת פארק סביב הנחל.
 
נזכיר כי בחודש מאי השנה הסכימו השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, ומנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, מר ירון ביבי, כי שטחי מורד הקישון יוגדרו "קרקעות בסכסוך" ולא יוחכרו לחנ"י עד להשלמת הליכי התכנון. ההסכם בין משרדי התחבורה והאוצר אושר מלבד השטח שהוגדר בסכסוך ולגביו נקבע כי תוקם ועדת מנכ"לים שתבחן את הנושא ותמליץ על עתיד השטח. כאמור, החלטת ועדת המנכ"לים ניתנה היום.
 
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, ציין הבוקר כי " זוהי עוד הכרעה סביבתית חשובה המוכיחה שגם בעידן של פיתוח ניתן וחובה לשמור על איזון נכון בין צרכי הציבור והסביבה, לבין פיתוח מתקני תשתית. סוף סוף מאות אלפי תושבי מטרופולין חיפה יוכלו ליהנות מפארק ציבורי ירוק גדול כשנחל הקישון המשוקם בבסיסו".