איגוד לשכות המסחר: שוקלים הגשת תביעה משפטית כנגד הנמלים ונגד ועדי העובדים

זאת בעקבות השביתה הפראית שפרצה בנמלים במהלך מרץ ובגינה נגבו דמי אחסנה, שלא כצדק לטענת איגוד לשכות המסחר. לין להנהלות הנמלים: אל תגבו דמי אחסנה בגין אותם ימי שביתה. חברות הנמל בתגובה: פעלנו לאלתר להשבת העבודה לסדרה


13:10 ,15.05.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

איגוד לשכות המסחר בראשותו של עו"ד אוריאל לין פנה לאחרונה במכתב לראשי הנהלות חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד וביקש כי לא ייגבו באופן גורף דמי אחסנה מהמגזר העסקי בגין ימים ימי שביתה בלתי חוקית של העובדים שהתקיימו במהלך חודש מרץ 2017. חברות הנמל סירבו לפנייתו של נשיא איגוד לשכות המסחר ולאור תשובות אלו שוקל איגוד לשכות המסחר הגשת תביעה משפטית כנגד הנמלים וגם נגד ועדי העובדים (כצד שלישי), שהם אלה שגרמו בפועל לנזקים.

 

לין מזכיר במכתבו לראשי חברות הנמל כי בחודש יולי 2013 עתרה לשכת המסחר ת"א והמרכז לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה להוציא צווי מניעה כנגד השביתה שהייתה צפויה לפרוץ בנמל, על רקע הרפורמה של ממשלת ישראל לבניית שני רציפי נמל חדשים, בחיפה ובאשדוד. לין מזכיר במכתבו כי בית הדין הארצי נעתר לבקשה ומאז נמצאים עובדי הנמלים תחת צווים שיפוטיים מחייבים, האוסרים עליהם לשבות.

 

למרות האמור לעיל, מזכיר לין  במכתבו לראשי חברות הנמל, "בחודש מרץ 2017 עשו עובדי שני הנמלים דין לעצמם ופתחו, ללא כל הודעה מוקדמת, בשביתה פראית ובלתי חוקית, למשך כ-36 שעות. זאת, כשהם מפרים, ביודעין, שתי החלטות מחייבות של בית הדין הארצי, לרבות החלטה שחייבה אותם לשוב מיידית לעבודה מלאה".

 

"פעולה זו של לשכות המסחר חסכה הרבה מאוד כסף למשק וגם לנמל עצמו ואף מנעה פגיעה קשה במוניטין של הנמל ונטישה של לקוחות, שהיו יכולים לחפש לעצמם מקומות יציבים יותר מאשר ישראל.

 

לין מזכיר בפנייתו כי בסופו של דבר, לאחר שהוגשה בקשת ביזיון לבית הדין הארצי, עובדי הנמלים שבו לעבודה. יחד עם זאת לין מציין במכתבו כי "לפעילות בלתי חוקית זו של עובדי הנמלים היו השלכות, שגרמו לנזקים למגזר העסקי".

 

הוא מציין במכתבו כי "אני סבור, כי כאקט של סולידאריות, הגינות והוגנות עם לקוחות הנמל, שניזוקו על לא עוול בכפם, יהיה זה נכון וצודק, כי הנהלת הנמל תקבל החלטה עצמאית, לפיה היא איננה גובה באופן גורף דמי אחסנה מהמגזר העסקי בגין אותם ימי שביתה פראית בלתי חוקית של העובדים.

 

"לא מתקבל על הדעת, כי היחידים שיישאו בתוצאות הפעולות הפסולות של עובדי הנמלים, הם הלקוחות, שמשלמים לנמל במיטב כספם ומצפים, ובצדק, לקבל את השירות בגינו הם משלמים. לקוחות הנמלים אינם יכולים להיות שבויים בידי גחמות של העובדים. לדעתנו, יש גם לוודא, כי ינוכה השכר המתאים מהעובדים, שנטלו דרור לעצמם לזלזל בהחלטות של ערכאה שיפוטית, ויועבר המסר המתאים, לפיו העובדים אינם נמצאים מעל החוק".

 

תגובות חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד

 

לאחרונה התקבלה תגובת חברת נמל חיפה ותגובת חברת נמל אשדוד לפנייתו של אוריאל לין כאשר שתי חברות הנמל טוענות כי הן פעלו לאלתר לסיום השביתה באמצעות פנייה מיידית לבית הדין לעבודה, ועל כן הן אינן אחראיות לנזקים.

 

חברת נמל אשדוד כותבת בתגובתה לאיגוד לשכות המסחר כי: "כידוע לך, חברת נמל פעלה לאלתר להשבת העבודה לסדרה באמצעות פניות מיידיות לביה"ד לעבודה, שנשאו פרי וכתוצאה מהן העבודה שבה לסדרה. אין חולק כי כל נזק שנגרם ו/או לכל גורם אחר כתוצאה משביתה פראית זו נבע מפעולה לא חוקית של ועדי העובדים ו/או הסתדרות העובדים. כמו כן, מובן כי חברת הנמל אינה הגורם לנזקים אלו (ככל שנגרמו ללקוחותיה) אלא להיפך – פעולותיה עצרו ו/או הקטינו למינימום האפשרי נזקים כאמור. לאור הנ"ל אנו דוחים את בקשתך".

 

חברת נמל חיפה כתבה בתגובתה כי: ".. תסכים כי לחברת נמל חיפה או להנהלתה אין יד לרגל בשביתה הפראית בה נקטו העובדים. העובדים הם אלה שנקטו בשביתה הפראית, העובדים הם אלה שפעלו בניגוד לדין, העובדים הם אלו שנטלו לעצמם דרור לפעול בניגוד לצווים שיפוטיים ברורים, ולחברת נמל חיפה אין כל אחריות בגין צעדים אלה. יתרה מכך, ידוע ללשכת המסחר כי מיג עם היוודע לה על דבר השביתה הפראית, חנ"ח פנתה לבית הדין הארצי לעבודה, ולאחר דיון בערבו של ה-28 במרץ 2017, בו הורה בית הדין לעובדים לשוב לעבודה, אף חזרה ופנתה לביה"ד בבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט הואיל והעובדים לא סרו למרותו של הצו השיפוטי. בנסיבות אלה, משעה שהאחריות המלאה להפרת הוראות הדין מוטלת על הארגון היציג ועל נציגויות העובדים, הרי שעם כל הצער הכרוך בכך, לא נוכל להיענות לבקשתכם ולפטור באופן גורף מדי אחסנה לקוחות שנפגעו מן השביתה הפראית".

 

כאמור, לאור תגובות אלו שוקלים באיגוד לשכות המסחר הגשת תביעה משפטית כנגד הנמלים וגם נגד ועדי העובדים (כצד שלישי) שהם אלה שגרמו בפועל לנזקים.