בוטלה הרשעה פלילית של חנ"י

החברה הורשעה, על פי הודאתה, בהשלכת פסולת בעת עבודות לפינוי קרקעית נמל חיפה. בית המשפט העליון קיבל את ערעור שהגישה חנ"י והחזיר את התיק לבית משפט השלום, לשם קבלת תסקיר מבחן וקביעת גובה הפיצוי


00:00 ,04.11.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

הרכב שופטי בית משפט העליון קיבל ערעור שהגישה חברת נמלי ישראל (חנ"י) על פסיקת בית המשפט המחוזי בחיפה וביטל הרשעה פלילית של החברה. עוד נקבע בפסק הדין, כי התיק יוחזר לבית משפט השלום בחיפה, לשם השלמת גזר הדין, הזמנת תסקיר מבחן וקביעת עונש על עבודות שירות לטובת הציבור.

מדובר בתיק בו הואשמה חנ"י באחריות להשלכת פסולת בעת עבודות לפינוי קרקעית נמל חיפה. כחלק מהסדר הטיעון אליו הגיעו נציגי החברה עם המדינה, הם הודו באחריותם למעשה וביקשו שהעונש שיוטל עליהם יהיה תשלום פיצויים והתחייבות כספית להימנע מעבירה פלילית בעתיד, אולם לא הרשעה פלילית. בית משפט השלום בחיפה קיבל את הבקשה, למרות התנגדות המשרד להגנת הסביבה.

התביעה ערערה לבית המשפט המחוזי, שהפך את פסק הדין של בית משפט השלום והרשיעה את חנ"י. מתוך פסק הדין בעליון: "בדיון לא דבקה המדינה בעמדה העקרונית, אלא שסברה כי בנסיבות המקרה אין מקום לאי הרשעה. אף בפנינו לא ראתה המדינה מניעה עקרונית לאי הרשעתו של תאגיד". בית המשפט המחוזי קבע שלא ניתן להימנע מהרשעה פלילית של תאגיד שנמצא אשם, אולם אין מנגנון שמאפשר עריכת תסקיר מבחן לתאגיד.

בערעור שהגישה חנ"י לעליון, היא טענה שהרשעה פלילית תסב לה נזק רב בהתמודדות במכרזים בינלאומיים וכן שבמקרה דנן, העבירה בוצעה על ידי קבלן משנה.

השאלה שעמדה בפני שופטי העליון היתה האם יש תקדים משפטי לכך שתאגיד יישלח לשירות מבחן. ברוב של שני שופטים למול אחד נקבע שאכן אפשרי. שופטי העליון ביטלו את ההרשעה והחזירו את התיק לבית המשפט השלום כדי שיזמין תסקיר של שירות המבחן, שיקבע את היקף העבודות לתועלת הציבור שיהיה על החברה לבצע, את האופן שבו יבוצעו עבודות אלה ואת גובה הפיצוי שיוטל עליה לשלם.

בפסק הדין קבע נשיא ההרכב, השופט אליקים רובינשטיין, כי על סכום הפיצוי שיוטל על החברה ראוי שיהיה "גבוה משמעותית ממה שהוטל בראשונה".