בית הדין לעבודה יקים ועדה לבחינת פעילותו בסכסוכי עבודה

נשיאת בית הדין הארצי לעבודה הודיעה על הקמת ועדה לבחינה יסודית ודחופה של התנהלות בית הדין בכל הנוגע לסכסוכי עבודה קיבוציים וזאת בעקבות ביקורתו של נציב התלונות על השופטים על התנהלות בית הדין במהלך סכסוך העבודה בנמלים במאי השנה. הוועדה תגיש מסקנותיה תוך שלוש


13:47 ,29.11.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

השופטת ורדה וירט-לבנה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, החליטה לאחרונה על הקמת ועדה שתבחן את הדרך הראויה לנהל דיונים בסכסוכי עבודה קיבוציים. הרקע להקמת הוועדה היא הביקורת הנוקבת שהפנה נציב התלונות על השופטים, השופט לשעבר אליעזר ריבלין, כלפי התנהלות בית הדין לעבודה בעקבות תלונה על התנהלות בית הדין בסכסוך העבודה בנמלים מוקדם יותר השנה, בתחילת מאי.

 

כזכור, כפי שפרסמנו בידיעה מתאריך ה-13 בנובמבר (ראו כאן) קבע נציב תלונות הציבור על שופטים בהחלטה שפרסם בהמשך לתלונה שהוגשה כי החוק לא הסמיך את בית הדין הארצי לעבודה לקיים הליכי גישור או פישור בהליכים המתקיימים בסכסוך קיבוצי שנדון לפניו.

 

בעקבות ביקורת זו, כאמור, מינתה נשיאת בית הדין הארצי לעבודה שלוש שופטות – נשיאת ביה״ד הארצי לעבודה (בדימוס) השופטת נילי ארד, שופטת ביה״ד הארצי לעבודה (בדימוס), רונית רוזנפלד, ונשיאת ביה״ד האזורי לעבודה בתל אביב, השופטת אפרת לקסר – לוועדה לבחינה ולגיבוש המלצות במישור המערכתי באשר למתכונת הראויה לניהול דיונים העוסקים בצעדים ארגוניים בסכסוכי עבודה קיבוציים, לרבות דיונים בבקשות לסעדים זמניים.

 

השופטת וירט-לבנה ציינה כי קביעתו של נציב תלונות הציבור על שופטים לפיה ״אין מקור בדין המתיר לשופטי בית הדין הארצי לעבודה לשמש מגשרים-משפרים בדיונים העוסקים בצעדים ארגוניים בסכסוכי עבודה קיבוציים״ מצריך בחינה יסודית ודחופה.

 

על פי כתב המינוי, הוועדה תבחן, בין היתר, את עמדות הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים וכן את עמדות השופטים, או על גורם אחר, כפי שתמצא לנכון. נציין כי מינוי זה קיבל את ברכתה של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות.

 

הוועדה תגיש את המלצותיה עד ה-3 בפברואר 2019 – בעוד כשלושה חודשים. בראש הוועדה תעמוד נשיאת בית הדין הארצי לעבודה (בדימוס), השופטת נילי ארד.